Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2015-04-24 Rector roept op tot staking

24-04-2015

Rector Eric van 't Zelfde van de scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam heeft donderdag 23 april via diverse media opgeroepen tot een algemene docentenstaking van een maand. De schoolleider constateert dat hij door het te lage salaris en de te hoge werkdruk van leraren geen goede mensen kan vinden voor de vacatures in zijn school.

 

Het is op zijn minst bijzonder te noemen dat een dergelijke oproep wordt gedaan door een schoolleider, terwijl de zojuist bij de cao-onderhandelingen weggelopen onderwijsbonden nog steeds niet hebben aangegeven of zij zelf de leraren gaan mobiliseren. LIA hoopt dat AOb, ABVAKABO FNV, CNVO en FvOv dat spoedig wel zullen doen en net als LIA deze hartenkreet van Eric van 't Zelfde zullen steunen.

 

De oproep van Eric van 't Zelfde is namelijk een uitgelezen mogelijkheid voor de vertegenwoordigers van de leraren om gezamenlijk het verzet te organiseren tegen het gesol met het onderwijs. Met deze rector als bondgenoot kunnen we hopelijk meer schoolleiders vinden die niet alleen steen en been klagen over de ontoereikende lumpsum-financiering, maar daar ook echt voor in actie willen komen.

 

De in het verleden door LIA georganiseerde stakingen (zo was er bijvoorbeeld een staking van drie dagen in 2012) kregen destijds geen steun van schoolleiders, bonden of VO-raad, maar misschien zorgt deze oproep van Eric van 't Zelfde ervoor dat de partijen in het onderwijs zich eensgezind zullen tonen om nu eindelijk eens echt op te komen voor de onderwijskwaliteit in Nederland. LIA kan het niet alleen, maar kan wel proberen om een stevige coalitie te smeden tussen alle betrokkenen die ook inzien dat het zo niet verder kan gaan.

 

Het is triest om te moeten constateren dat de politiek en de VO-raad er de laatste tijd juist alleen maar voor zorgen dat het beroep van leraar nog onaantrekkelijker wordt, zowel qua arbeidsvoorwaarden en werkdruk als qua beperking van de autonomie en status van leraren. LIA staat volledig achter deze oproep om ons als leraren niet meer vrijwillig naar de slachtbank te laten leiden. Ons beroep is ons daarvoor te veel waard en de onderwijskwaliteit gaat ons daarvoor te veel aan het hart.

 

Daarom vraagt LIA aan AOb, ABVAKABO FNV, CNVO en FvOv om samenwerking bij het organiseren van een echte grote landelijke onderwijsstaking, wat ons betreft inderdaad van een maand zolang de overheid doof blijft voor onze noodkreet. Het is nu tijd om samen op te staan. Aan LIA zal het niet liggen, wij doen mee.

 

Als u net als LIA voorstander bent van een landelijke onderwijsstaking waaraan ALLE onderwijsbonden en onderwijswerkgevers meedoen, verstuur of retweet dan deze tweet :

#ikdoemeemeteenlandelijkeonderwijsstaking @VO_raad @Lerareninactie @AObtweets @CNVOnderwijs @EricvantZelfde2