Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2016-05-25 LIA wijst leden op uitspraak bezwarencommissie cao VO

LIA wijst haar leden (en de overige leraren en werknemers OOP in het voortgezet onderwijs) op de uitspraak van de bezwarencommissie cao VO:


https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/aantal-uren-deskundigheidsbevordering-van-docenten-bedraagt-volgens-de-cao-ten-minste-83)


en helpt middels een voorgedrukt formulier 


'aanvraag faciliteiten deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten
(klik hierboven voor een formulier in PDF-formaat)


een aanvraag te doen bij hun bevoegd gezag om het volledige persoonlijk basisrecht in uren en in geld te verkrijgen (als bedoeld in respectievelijk artikel 17.4 en 17.5 van de cao VO).

LIA meent dat door de onderhandelende bonden (namens de werknemers) en de VO-raad (namens de werkgevers) ten onrechte is besloten in de nieuwe cao VO 2016–2017 deze bindende uitspraak van de commissie naast zich neer te leggen en de tekst van de nieuwe cao VO zodanig te wijzigen, dat de naar rato-bepaling van de taakomvang wel van toepassing is. Wie maar een halve baan heeft krijgt dan bijvoorbeeld maar de helft van de uren en het geld dat iemand met een volle baan krijgt voor deskundigheidsbevordering en professionalisering.

LIA vindt dat de uitspraak van de bezwarencommissie dient te worden gerespecteerd. Met de commissie is LIA namelijk van mening dat de naar-rato bepaling niet redelijk is, omdat deeltijders zich ook voltijd dienen bij te scholen en niet kunnen volstaan zich bijvoorbeeld slechts ‘voor de helft’ te professionaliseren of ‘voor de helft’ hun deskundigheid te bevorderen.

Hoewel LIA beseft dat de collega’s in het onderwijs niet snel opkomen voor hun rechten (en dus voor beter onderwijs), hoopt LIA dat men nu wel massaal overgaat tot het invullen en ondertekenen van het formulier. Het wordt hoog tijd dat werkgevers de in de cao VO vastgelegde rechten van werknemers erkennen en toekennen.

De aanvraag ter verkrijging van het persoonlijk basisrecht deskundigheidsbevordering is gewoon, niet meer en niet minder, een net verzoek aan de onderwijswerkgevers om de cao VO loyaal en volledig uit te voeren. Gelet op het wetsvoorstel in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal is dit actueler dan ooit.