Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2016-06-07 Motie van Meenen: 20 uur

Op 7 juni j.l stemde de Tweede Kamer voor de motie van Meenen:

27 923
Werken in het onderwijs
Nr. 212
MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN
Voorgesteld 8 december 2015
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat onderwijsvernieuwing en ontwikkeling van de docent van groot belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs;
overwegende dat docenten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs voldoende tijd nodig hebben om dit op een hoog niveau vorm te geven;
spreekt uit te streven naar een maximaal aantal lesuren van 20 uur per week per (fulltime) docent voor het voortgezet onderwijs en acht dagdelen per week voor een (fulltime) docent in het primair onderwijs;
verzoekt de regering, in overleg met het onderwijsveld hiertoe voorstellen uit te werken, waardoor leraren tijd en ruimte krijgen om zich te verbeteren, te verbreden en/of te verdiepen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

De Kamer gaat weer "over tot de orde van de dag". 

Maar tot welke vorm zou de regering dit voorstel moeten uitwerken??