Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2016-07-19 Onderwijsorganisaties in Nederland

Nederland lijkt over te lopen van de organisaties, instituten, commissies, stichtingen etc etc die zich op een of andere manier direct of indirect bezighouden met een aspect van het onderwijs, of belangengroepen vormen in de onderwijswereld. Niet zelden zijn die ook weer op een of andere wijze met elkaar verweven. Voor veel onderwijsgevenden, zo blijkt bij navraag op de werkvloer, zijn veel van die instellingen, laat staan hun onderlinge relaties, onbekend of op zijn best vaag. En een nieuweling in het onderwijs moet al bijna helemaal verdwalen in dit bos. 

Het lijkt ons dan ook zinvol eens een poging te wagen een en ander in kaart te brengen, van Aob via CITO en LAKS tot en met ZeeProf. 
Een soort wiki van "wat is wat" in en rond de onderwijswereld dus. met per organisatie bijvoorbeeld:

- NAAM: eventuele afkorting en volledige naam, rechtspersoonsvorm
- WEBSITE:  (of indien die niet zou bestaan andere contactgegevens)
- DOEL(GROEP) : korte omschrijving van doel en waar relevant doelgroep
- ONTSTAAN: korte beschrijving ontstaansgeschiedenis (bijv reden van oprichting, voorgangers, ...) 
- VERBONDEN MET: met welke andere organisaties verbonden, en hoe
- .......

Een en ander graag feitelijk, zonder waardeoordelen in te bouwen IN deze omschrijvingen. In een later stadium kunnen we voor elk van deze organisaties makkelijk eens een apart topic openen voor relevante commentaren en meningen.
 
De "fiche" die je start hoeft niet per se volledig te zijn; met naam, contactgegevens en doel is er al een goede start.  Wie zinvolle aanvullingen/toevoegingen heeft kan een eerder gestarte fiche copypasten in een nieuw bericht, en daarin de nodige wijzigingen/aanvullingen aanbrengen. 

Een blanco fiche vind je in de startpost: gebruik die aub om de informatie een beetje overzichtelijk en uniform te presenteren.
Opmerkingen en aanvullingen op deze aanpak zijn ook welkom!

Bij voorbaat dank voor je tijd.