Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2010-09-26 Gouden Dijsselbloem 2010

Den Haag, 26 september 2010


Demissionair minister van Onderwijs genomineerd voor de Gouden Dijsselbloem 2010!
 
Hoewel de prijs pas in december uitgereikt zal worden, maakt LIA nu al bekend dat André Rouvoet genomineerd is voor de Gouden Dijsselbloem 2010. LIA hoopt nog dat de demissionaire minister op zijn schreden terugkeert en op die manier de toekenning van de prijs zal weten te voorkomen.  
 
In de nota ‘Werken in het onderwijs 2011’ van het ministerie van Onderwijs wordt de onderwijsbevoegdheid van leraren volkomen ondergeschikt gemaakt aan iets vaags als ‘gekwalificeerd’ zijn. LIA beschouwt dit als een schoffering aan het adres van al die leraren die  met veel inspanning hun bevoegdheid hebben gehaald of daar nu hard mee bezig zijn. Het is volgens LIA een schande dat juist in het onderwijs, waar wordt opgeleid voor een diploma, diploma’s niet meer belangrijk worden gevonden.
 
Op deze manier brengt André Rouvoet, die als minister eindverantwoordelijk is voor de inhoud van deze nota, de kwaliteit van het voortgezet onderwijs weer een grote slag toe.
 
LIA heeft de jaarlijkse prijs ingesteld voor het slechtste idee dat van bovenaf aan het onderwijs wordt opgelegd. De prijs werd vorig jaar glansrijk gewonnen door staatssecretaris van Onderwijs Marja Van Bijsterveldt, omdat zij, zonder enig overleg met het veld, en onder het mom van werkdrukverlichting, de leraarstaak wilde verzwaren door de grote vakantie in te korten.
 
LIA vindt dat leraren bevoegd, bekwaam en betrokken moeten zijn en naar opleiding betaald moeten worden. Alleen op die manier kan het voortgezet onderwijs voldoende goede nieuwe bevoegde leraren aantrekken om het lerarentekort op te lossen en de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Voorts moet met maximaal 24 leerlingen per klas en maximaal 20 lessen per week ook de werkdruk redelijk zijn.
 
Voor de korte termijn vraagt LIA bij de komende reprise van de CAO-onderhandelingen in december 2010 2% loonsverhoging voor iedereen. Bovendien moet in het schooljaar 2011-2012  iedere goed functionerende tweedegrader een LC-functie krijgen en iedere goed functionerende eerstegrader een LD-functie. Op deze wijze trekken we bevoegde nieuwe leraren aan en stimuleren we onbevoegde collega’s om hun bevoegdheid te halen. Dat zal een enorme kwaliteitsimpuls aan het voortgezet onderwijs geven.