Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2010-06-20 Geen nieuwe CAO

20-06-2010
CAO-onderhandelingen zitten muurvast: Onderwijs weer de dupe van VO-Raad en grote onderwijsbonden

Het wordt een voorspelbaar tweejaarlijks ritueel: de CAO-onderhandelingen tussen de vakbonden en de VO-Raad zijn weer vastgelopen. Volgens de werkgevers stelt het demissionaire kabinet geen geld beschikbaar om een marktconforme salarisstijging van 1,25% in de CAO op te nemen. Daarom pleiten zij voor het continueren van de huidige CAO uit 2008, zonder extra salaris. De vakbonden – LIA niet meegerekend! - zijn het met de VO-Raad eens dat er op dit moment geen financiële ruimte is voor een loonontwikkeling en willen de huidige CAO tot uiterlijk december 2010 continueren. Daarna moet een eventuele salarisstijging ingaan. Een slappe houding. LIA wil juist nu veel hoger inzetten voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs!

Slachtofferrol
Schadelijk maar typerend voor beide partijen is de slachtofferrol die de VO-raad en de onderhandelende bonden bij voorbaat in dit conflict aannemen. Zij gaan er beide vanuit dat het demissionaire kabinet 70 miljoen euro op het VO moet bezuinigen. Maar het kabinet moet helemaal niets! Investeren in het onderwijs is juist noodzakelijk om de financiële crisis beter het hoofd te bieden en de aantrekkelijkheid van het onderwijs te vergroten. Hiervoor moeten de sociale partners bij het kabinet opkomen!

Achterstand inlopen
Het huidige, demissionaire kabinet heeft net als haar voorgangers het onderwijs op grove wijze in de steek gelaten. LIA wil de nieuwe regeringspartijen aan hun beloftes houden om echt te investeren in het onderwijs. LIA streeft voor de korte termijn naar een CAO met een meer dan marktconforme salarisstijging (het onderwijs staat nog steeds op achterstand) en een duidelijk omschreven lessentaak die ingaat op 1 augustus 2010, of zo snel mogelijk daarna met terugwerkende kracht.

Hoger inzetten voor onderwijskwaliteit
Maar LIA wil meer. In de nieuwe CAO moet een paragraaf worden opgenomen waarin het nieuwe ministerie van onderwijs opgeroepen wordt om alles te doen wat nodig is om van het onderwijs weer een aantrekkelijke, bloeiende en krachtige publieke sector te maken. Het is nu tijd voor een nieuwe regering om over de brug te komen. Een Actieplan Leerkracht 2.0 moet zorgen voor maximaal 24 leerlingen per klas en maximaal 20 lessen per leraar per week. Het plan om de vakantie een week korter te maken moet van tafel. Bovendien moet er een entreerecht LC voor goed functionerende tweedegraads leraren komen en het entreerecht LD mag niet al voor de invoering door de zijdeur afgaan!  Middels brieven aan de onderwijswoordvoerders van alle fracties in de nieuwe Tweede Kamer vraagt LIA politieke steun voor deze voor de kwaliteit van het onderwijs broodnodige maatregelen.

Dreigement
De onderhandelende bonden zeggen dat acties niet uitgesloten zijn. Waar hebben we dat eerder gehoord? LIA wil begin volgend schooljaar meteen strijden voor kwaliteit!

Zie berichten van AOb en VO-Raad.