Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2010-10-09 Nullijn onbespreekbaar

09-10-2010
LIA complimenteert AOb en CNVO
 
AOb en CNVO zijn het met LIA eens dat de lerarensalarissen niet op de nullijn mogen komen te staan. LIA is hier blij mee. In recente publicaties lezen we:
 
CNVO: Nullijn fataal voor onderwijs. Volgens Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs heeft die maatregel een zeer negatief effect op de positie van het onderwijspersoneel. Rog wijst op de dreigende tekorten in het voortgezet onderwijs.
 
AOb: Het kabinet Rutte investeert niet in onderwijs en bezuinigt op leraren. Dat verergert de economische crisis en kost Nederland talent en er blijven te veel onbevoegde docenten voor de klas staan . De investeringen in goede leraren en het lerarentekort worden teniet gedaan door een bezuiniging van een half miljard op lonen.
 
LIA is van mening dat het voortgezet onderwijs in actie moet komen en is bezig met de organisatie van een peiling onder haar leden naar de actiebereidheid. De nullijn is voor LIA overigens maar één van de zaken waar het bij die acties om moet gaan. Dit zijn de punten die volgens LIA op dit moment absolute prioriteit hebben:
 
  1. Maximaal 24 leerlingen in de klas, ingaande 1 augustus 2011.
  2. Handen af van de vakantie.
  3. Iedere goed functionerende tweedegrader per 1 augustus 2011 een LC-functie en iedere goed functionerende eerstegrader LD.
  4. Met terugwerkende kracht per 1 augustus 2010 voor alle leraren een salarisverhoging van 2%.
 
Het voortgezet onderwijs moet nu echt een kwaliteitsimpuls krijgen door investeringen in plaats van bezuinigingen. We moeten alles op alles zetten om de kwaliteit te bewaken en te vergroten. Bovenstaande eisen zullen zeker vele nieuwe bevoegde leraren voor het onderwijs winnen en tevens vele collega's stimuleren hun bevoegdheid te halen of te verhogen. Uiteraard zullen schoolleidingen deze collega's hierbij moeten stimuleren en faciliteren.
 
De werkdruk moet eindelijk eens op een serieuze manier aangepakt worden. Eerst moeten de klassen kleiner, daarna volgt de reductie van het aantal lessen per week per leraar naar 20. LIA hoopt op een goede samenwerking met de collega-bonden om onze woorden kracht bij te kunnen zetten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
LIA heeft inmiddels ook contacten met werkgevers om te zien of zij zich vanuit een gedeeld belang bij acties uit het veld willen aansluiten. Ook van die ontwikkelingen houden we u op de hoogte.

Bovendien heeft LIA ook de mogelijke partners in de te vormen regering, Mark Rutte (VVD), Harm Beertema (PVV) en Marja van Bijsterveldt (CDA), persoonlijk brieven gestuurd om hen te winnen voor de goede zaak. Inhoudelijke reacties hebben we nog niet ontvangen, maar LIA hoopt dat de drie politici zich, vanuit hun persoonlijke betrokkenheid bij het onderwijs, in politiek Den Haag samen met LIA zullen inzetten voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs.

Tot slot: demissionair minister van Onderwijs André Rouvoet heeft ook nog niet gereageerd op de hem toegezonden brief waarin LIA hem op de hoogte stelt van zijn nominatie voor de Gouden Dijsselbloem 2010. We wachten af, december is nog ver. De heer Rouvoet heeft al concurrentie....