Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Antwoord OCW op aanvullende vragen lerarenregister EK

In een 'nadere memorie van antwoord' heeft het ministerie van onderwijs op 13 januari antwoord gegeven op de aanvullende vragen van de Eerste Kamer over de wet op de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal. Het ministerie gaat daarbij ook uitgebreid in op de kritiek op het lerarenregister in de door LIA opgezette  petitie  https://stopditlerarenregister.nl/  die inmiddels al ruim meer dan 20.000 leraren hebben ondertekend.

 Uiteraard is er volgens het ministerie bij de critici sprake van 'misverstanden en onjuistheden'. Het ministerie loopt de vragen een voor een langs en probeert de leden van de Eerste Kamer gerust te stellen op tal van kritiekpunten. Natuurlijk is er 'wel sprake van autonomie en zeggenschap voor de leraren', vooral door het instellen van een 'deelnemersvergadering' waarin 'geregistreerde leraren hun stem kunnen laten horen'. 

 Ook met het draagvlak zit het wel goed, volgens OC&W. De Onderwijscoöperatie wordt door Dekker en Bussemaker gezien als representatief voor de beroepsgroep, maar meer dan 20.000 handtekeningen van leraren tegen dit lerarenregister worden kennelijk niet als representatief gezien. 'Bovendien zijn er al 64.000 vrijwillige inschrijvingen!', jubelt OC&W. Het feit dat de helft daarvan nog 'actief is in het proces van inschrijving' wordt daarbij slechts langs neus en lippen vermeld. 

 Geen enkele vraag stelt het ministerie zich over de reden voor deze kennelijk 'vastgelopen' inschrijvingen. Zouden het leraren kunnen zijn die zich bedacht hebben? 'Actief in het proces van inschrijving' is dan in ons woordenboek gewoon 'niet ingeschreven', maar de Onderwijscoöperatie en de bewindslieden van OC&W tellen deze mensen voor het gemak gewoon mee: altijd handig bij een uiterste poging de Eerste Kamer in je fabels te doen geloven. 

 Ook leraren die zich voor het aanvragen van een lerarenbeurs verplicht in het lerarenregister moesten inschrijven telt men gewoon mee bij de '64.000 vrijwillige inschrijvingen'. Hoeveel dit er zijn, is volgens het ministerie 'onmogelijk aan te geven'. Altijd handig, zo'n ontwijkend antwoord, dat duidt op pure onwil en tactisch rekenen. Is het aantal wellicht zo groot, dat bij openbaarmaking daarvan zo langzamerhand bijna geen vrijwilliger meer te tellen valt?

 Op vragen over de transparantie van het hele proces volgt een bijzonder en niet-transparant rookgordijn, waardoor de senatoren toch vooral moeten geloven dat de beroepsgroep zelf nauw overal bij betrokken zal zijn, van implementatie, via routekaart en fasering, tot beoordeling en validering en zo verder.

 Wat staat er nog meer voor moois in de 'nadere memorie van antwoord'? Het gaat van lafhartigheden en op niets gebaseerde inschattingen tot regelrechte tegenstrijdigheden en beledigingen. Voorbeelden? 'De beslissing over ontslag van een leraar met te weinig registeruren is aan schoolbestuur en cao, maar de wetgever kan hierbij aan een schoolbestuur wel een bekostigingsvoorwaarde stellen', 'Leraar met te weinig registeruren kan weg voor de klas maar wel taken blijven verrichten onder verantwoordelijkheid van een andere leraar of (beleids)ondersteunend werk doen', 'Administratieve last voor leraar blijft beperkt tot 45 minuten per jaar', 'Verplichte registratie was bedoeld als stimulans voor vrijwillige inschrijving en 'Een vrijwillig register voor het onderwijs kan werken voor deel beroepsgroep, maar niet over de brede linie'.

 Daarbij waren we met stomheid geslagen, toen we dat lazen dat een regering die er al jaren zit en vlak voor nieuwe verkiezingen staat, in antwoord op de aansporing van LIA om eerst de echte problemen in het onderwijs aan te pakken, terloops durft te vermelden 'dat ze bezig zijn met het lerarentekort en binnenkort met een aanpak komen om het te bestrijden' en, met betrekking tot de smeekbede van LIA om eerst eens te zorgen voor kleinere klassen en minder lesuren, 'dat de eerste stappen zijn gezet en de voorstellen worden uitgewerkt'. De verkiezingscampagne is begonnen, zullen we dan maar gelaten constateren.

 Lees de memorie van antwoord  zelf  en huiver.

 Naar verwachting zal de Eerste Kamer nu snel een datum bepalen voor de stemming. Uiteraard zal LIA de petitie tegen dit lerarenregister met daaronder meer dan 26.000 ondertekenaars voor de stemming aan de Eerste Kamer aanbieden.


LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF