Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

De leraar uit de lumpsum

19 - 01 - 2019
 
Onderstaand opiniestuk van LIA-voorzitter Peter Althuizen stond onder de kop  ‘Overheid moet leraren zelf in dienst nemen' in het Algemeen Dagblad van 19 januari 2019.


Leerlingen krijgen in Nederland niet het onderwijs waar ze recht op hebben. Klassen zitten overvol, worden samengevoegd of naar huis gestuurd, krijgen ‘zelfwerkzaamheidsuren’ of worden toevertrouwd aan onbevoegde leraren. De vierdaagse lesweek komt al in beeld.
 
Dit is een gevolg van het lerarentekort, ‘nood breekt immers wet’, betogen de schoolbesturen. De ‘ontoereikende overheidsfinanciering’ noopt hen tot ‘creativiteit’ en zorgt ervoor dat ze niets kunnen doen om de werkdruk te verlagen en de beloning te verhogen - nodig om nieuwe, capabele, enthousiaste en bevoegde leraren te trekken.
 
Om hun begroting rond te krijgen, ontvangen schoolbesturen een vast bedrag van de overheid, de zogeheten lumpsum. Deze maatregel zorgt ervoor dat de overheid de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs kan afschuiven naar schoolbesturen.
 
Vertroebeld
Het is lastig te begrijpen waarom schoolbesturen hiermee instemmen. Het lijkt aannemelijk dat ze zo hechten aan hun ‘autonomie’ dat het zicht op de realiteit vertroebeld is, met het kwalijke bijkomende gevolg dat veel geld uit de lumpsum door verkeerde keuzes van de schoolbesturen niet in de klas terechtkomt.
 
Het is raar dat we dit toestaan. Ouders, leerlingen, leraren, politici, werkgevers en allen die baat hebben bij goed onderwijs laten het gebeuren. De overheid verschuilt zich voor haar verantwoordelijkheid.
 
Ondertussen staat het water de Nederlandse leraren aan de lippen. Menige leraar redt het niet, vertrekt naar een andere sector of belandt in de ziekenboeg. Het laat zich raden dat mensen die interesse hebben voor het leraarschap wel twee keer nadenken voordat ze besluiten het onderwijs in te gaan.
 
Daarom moet er iets veranderen. De overheid moet ervoor zorgen dat het onderwijs goed is, dat het woord ‘lerarentekort’ verdwijnt en dat leraren een goede werkgever hebben. 
 
De overheid zelf moet zorgen voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Dat kan het best als de overheid zelf de werkgever wordt. De leraar wordt dan werknemer van een overheid die goed voor haar personeel zorgt en zo de belangen van het land behartigt.
 
In deze constructie verzorgen leraren maximaal 1000 minuten les per week. De resterende werkuren worden besteed aan lesvoorbereiding, correctie, onderwijsontwikkeling, leerlingbegeleiding, oudercontacten en (minimale) administratie en vergaderingen.
 
De overheid betaalt een welverdiend salaris, de werkdruk wordt behapbaar, het beroep wordt weer aantrekkelijk, de voor de onderwijskwaliteit bevorderlijke instroom van hoogopgeleiden wordt gestimuleerd en doorstuderen wordt beloond. 
 
Zo lossen we het lerarentekort op en krijgen leerlingen en hun ouders in ons land het onderwijs waar ze recht op hebben.
 
Peter Althuizen is leraar klassieke talen en voorzitter van lerarenvakbond Leraren in Actie.LEES REACTIES   en/of   REAGEER ZELF