Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Facebookgroep PO in Actie wordt vakbond PO in Actie

07-12-2017
Facebookgroep PO in Actie vertegenwoordigt nu zo'n 45.000 leerkrachten in het PO. 
PO in Actie is na een half jaar samenwerking zeer kritisch over de traditionele vakbonden en vindt dat er een zeer grote kloof gaapt tussen de leraren en de vakbondsbestuurders. Daarom zeggen de woordvoerders van PO in Actie nu dat ze liever zelf de belangen van hun aanhang behartigen. LIA loopt ook al jaren aan tegen de logheid van de traditionele bonden en begrijpt de stap van PO in Actie volkomen. LIA verheugt zich daarom op een goede samenwerking met PO in Actie, ook aan de cao-tafel.

PO in Actie strijdt al maanden in de sociale media, op de voorpagina's van de grote kranten en op radio en televisie tegen de hoge werkdruk en de lage salarissen. De traditionele vakbonden en de werkgevers sloten zich dit voorjaar bij PO in Actie aan toen het succes niet meer te negeren viel en zo ontstond het PO-front, met als resultaat eerst een PO-staking van een uur en later in het jaar een PO-staking van een dag, waaraan meer dan 50.000 leraren uit het PO deelnamen. Dinsdag 12 december staakt het PO weer een dag, omdat op 5 december duidelijk werd dat het kabinet de voor het PO gevraagde 1,4 miljard niet gaat leveren.

Het lidmaatschap van vakbond PO in Actie gaat 12 euro kosten per jaar. De initiatiefnemers blijven wel voor de klas staan, maar doen dat een dag minder per week. Ze gebruiken het contributiegeld om zelf voor die ene dag in de week bezig te kunnen zijn met de cao-onderhandelingen zonder daarvoor salaris in te hoeven leveren. De contributie kan zo laag zijn, omdat PO in Actie geen stakingskas gaat opbouwen en geen juridische bijstand gaat leveren aan leraren die problemen met hun werkgever ondervinden.

Met het eerste is LIA het voluit eens, wij hebben immers zelf ook geen stakingskas. Dat maakt het lidmaatschap een stuk goedkoper en met het uitgespaarde geld kan een leraar al gauw twee dagen per jaar op eigen initiatief en onder eigen verantwoordelijkheid staken, mocht dat echt nodig zijn. Daarnaast hebben ook wij geen duur gebouw en geen mensen in dienst. Het bestuur van LIA bestaat volledig uit vrijwilligers, die zelf voor de klas staan.

Het ontbreken van een goede verzekering van onderwijsrechtsbijstand bij de nieuwe vakbond PO in Actie vindt LIA een lastig punt. Veel aankomende leden van PO in Actie zeggen waarschijnlijk hun lidmaatschap bij de traditionele vakbonden op en verliezen dan ook hun rechtsbijstand als ze in de problemen komen. Daarvoor kunnen ze zich natuurlijk individueel verzekeren, maar dat brengt wel extra kosten met zich mee. Zo wordt het lidmaatschap van PO in Actie indirect wel wat hoger dan de genoemde 12 euro per jaar. Bij LIA heeft men voor het lidmaatschapsgeld recht op direct antwoord op vragen over rechtspositie en rechtshulp bij geschillen met de onderwijswerkgever door ervaren en gespecialiseerde advocaten in het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en onderwijsrecht.

LIA is benieuwd hoe dit alles zich zal ontwikkelen en welke gevolgen het zal hebben voor het 'front' dat de afgelopen maanden gezamenlijk optrad. LIA zelf staat in ieder geval open voor een nauwe samenwerking met PO in Actie. Dat is in het belang van het hele onderwijs in Nederland. Als alle onderwijssectoren samenwerken, kunnen we een nog grotere vuist maken, geregisseerd en uitgevoerd door de leraren zelf.LEES REACTIES  en/of  REAGEER ZELF