Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Het falen van het Passend Onderwijs

                                                                                                          06-12-2016


 Het falen van het Passend Onderwijs


Het is altijd jammer als beleidsmakers ondanks alle waarschuwingen uit de praktijk van het onderwijsveld toch doorgaan met vernieuwingen die gedoemd zijn te mislukken. LIA heeft al vanaf het allereerste begin gezegd dat de invoering van Passend Onderwijs in het huidige onderwijssysteem de mensen op de werkvloer en de leerlingen die ermee te maken krijgen voor onoverkomelijke problemen zou gaan stellen. Hier kunt u onze argumenten van destijds tegen Passend Onderwijs nog eens nalezen: http://www.lerareninactie.nl/NWS_Passend_Onderwijs

Nu heeft de Onderwijsraad in een advies aan staatssecretaris Dekker geschreven dat het Passend Onderwijs ‘nog niet goed werkt’. Er zijn niet in elke regio scholen te vinden die voor alle leerlingen een passend aanbod voor ondersteuning hebben. Daarnaast is er niet genoeg informatie op leerlingniveau, waardoor er geen betrouwbaar beeld van de uitwerking in de praktijk kan worden gevormd. Scholen moeten in samenwerkingsverbanden werken aan een toereikend aanbod op het gebied van ondersteuning. Helaas blijkt nu dus dat dit systeem gewoon niet werkt.

In 2012 is er al gestaakt tegen de invoering van het Passend Onderwijs. Helaas is daar toen niet veel mee gedaan. LIA is daarom nu ook niet verbaasd over de conclusie van de Onderwijsraad. Leerlingen die voorheen in het Speciaal Onderwijs in kleine klasjes met veel begeleiding zouden zitten, komen nu terecht in overvolle klassen, waar niet genoeg ruimte en aandacht voor hen is. Leraren hebben het al razend druk, waardoor zij niet voldoende tijd hebben om deze leerlingen de extra begeleiding te geven die ze nodig hebben.

Volgens de Onderwijsraad bestaat er over het Passend Onderwijs een negatief beeld in de onderwijspraktijk. De raad wil daarom graag dat het draagvlak voor het Passend Onderwijs vergroot wordt. Het wordt nu voor LIA lastig om niet cynisch te worden, maar we doen ons best vanuit de toppen van onze tenen: hopelijk valt er dan voor de betrokken leerlingen en leraren nog te redden wat er te redden valt.

We constateren daarbij nog maar eens een keer dat de term ‘draagvlak’ ons in onderwijsland de laatste tijd om de oren vliegt. Het feit dat óók bij deze onderwijsvernieuwing van een paar jaar geleden gesproken wordt over het gebrek aan draagvlak onder leraren, zegt iets over de keuzes die gemaakt worden door het ministerie van OC&W. Steeds vaker zijn deze keuzes niet de keuzes waar de leraren achter staan.

LIA vindt de huidige situatie van het Passend Onderwijs zorgelijk en is van mening dat de zaken eigenlijk teruggedraaid zouden moeten naar de situatie van een paar jaar geleden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar uitgaande van de rigide opstelling van de beleidsmakers in het onderwijs, maken we ons op dit moment in ieder geval sterk voor een paar minimumvereisten die nodig zijn om een volledige ramp te proberen te voorkomen.

Het moge duidelijk zijn dat kleinere klassen waarin alle leerlingen de aandacht krijgen die ze nodig hebben noodzakelijk zijn. Beleidsmakers met een hart voor leerlingen en ook maar enig fatsoen in hun donder, moeten nu het standpunt van het LIA-burgerinitiatief ‘Stop de overvolle klassen’ omarmen: maximaal 24 leerlingen per klas. Daarnaast zijn minder lesuren voor leraren nodig, zodat leraren daadwerkelijk voldoende tijd hebben om de leerlingen goed te begeleiden. LIA zegt: maximaal 20 lessen per week per leraar. Daarnaast moet er ook meer geld komen voor scholen om te investeren in voldoende begeleiding. Hopelijk kunnen we de al opgelopen schade dan nog enigszins binnen de perken houden.


LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF