Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Informatie voor leraren uit andere sectoren die 27 juni samen met het PO optrekken

Den Haag, 20 juni 2017

Geachte collega's die de solidariteitsverklaring met het PO ondertekend hebben,

U hebt door de solidariteitsverklaring met het PO op https://samenvoorhetpo.nl/ te ondertekenen aangegeven dat u 27 juni het eerste uur meedoet met de door PO in Actie en de in het PO-front gebundelde krachten van bonden en werkgevers opgezette actie. LIA is blij dat vele collega's uit andere onderwijssectoren dan het PO na de oproep van LIA hebben aangegeven hun collega's uit het PO zo een hart onder de riem te willen steken.

We adviseren u dit aan uw schoolleiding en bestuur kenbaar te maken met een brief of e-mail, waarin u aangeeft 27 juni gewoon te werken, maar uit solidariteit met de collega's in het PO, naar aanleiding van de oproep van lerarenvakbond LIA daartoe, een uur later te willen beginnen met lesgeven om zo een krachtig signaal aan de politiek te geven dat de eisen van PO in Actie terecht zijn en dat die eisen ook door de collega's uit andere onderwijssectoren gesteund worden.

LIA volgt de adviezen voor deze actie zoals deze zijn gegeven op de website van collega-lerarenvakbond AOb, waarbij wij de aantekening maken dat LIA uit principe geen stakingskas heeft. De adviezen van de AOb kunt u hier lezen: http://www.aob.nl/default.aspx?id=12&article=53149

De acties in het PO op 27 juni worden ook gesteund door de werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van het Onderwijs. Ze staan op deze wijze achter de oproep van het PO-front: Investeringen zijn nu nodig voor goed primair onderwijs! Onderwijs is het fundament onder onze samenleving en economie. Daar moeten we structureel in investeren vindt de stichting. 

'Deze noodkreet van het PO-front sluit aan op het Zes-puntenplan dat de Stichting begin dit jaar lanceerde', zegt voorzitter Paul Rosenmöller namens deze Stichting van het Onderwijs. 'Ook toen gaven we het signaal af: het is voor het onderwijs steeds moeilijker om voldoende, bevoegde en bekwame docenten voor de klas te krijgen. We hebben nu al te maken met lerarentekorten in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Als er niets gebeurt, dan nemen de tekorten verder toe en gaan deze zich ook in de andere onderwijssectoren voordoen. De samenleving moet daarom blijven investeren in de aantrekkelijkheid en het imago van een loopbaan in het onderwijs. Dat begint bij docenten een salaris te bieden dat past bij de uitdagende baan die ze hebben en die veel van hen vraagt. Daarnaast is het belangrijk om de hoge werkdruk van docenten aan te pakken.' 

Het bestuur van de Stichting van het Onderwijs bestaat uit de voorzitters/bestuurders van de tien grootste sector- en werknemersorganisaties in het onderwijs: PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOV. Paul Rosenmöller is naast voorzitter van de VO-raad ook voorzitter van deze stichting.

LIA dankt mede namens de PO-collega's alle ondertekenaars voor hun solidariteit met het primair onderwijs!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Leraren in Actie,

Peter Althuizen, voorzitter


LEES REACTIES  en/of  REAGEER ZELF