Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

LIA eist plaats op aan de cao-onderhandelingstafel

Geachte collega's,
 
Al vanaf het begin van het bestaan -sinds april 2009- van onze vakbond Leraren in Actie (LIA), werken de traditionele onderwijsbonden eraan om LIA bij de cao-onderhandelingen voor het voortgezet onderwijs weg te houden. 
Dat kan nu niet meer. Jarenlang was het feit dat LIA niet bij een vakcentrale was aangesloten het belangrijkste argument om LIA, zonder duur kantoor of glossy ledenblad, maar met collectieve belangenbehartiging en individuele rechtsbijstand en bestuurd door louter leraren die hun werk vrijwillig verrichten, van de cao-tafel te weren.
Welnu, de tijden zijn op dat gebied veranderd. De al jaren sterke inzet en fikse standpunten van LIA over bijvoorbeeld klassengrootte en lessentaak worden nu voor een deel overgenomen door de traditionele onderwijsvakbonden, terwijl zij in het verleden telkenmale beweerden dat LIA op dat punt niets had toe te voegen..
Daarom eist LIA haar plek aan de cao-onderhandelingstafel, te beginnen met de cao voor het voortgezet onderwijs, nu op.

Hierbij treft u de cao-inzet voortgezet onderwijs 2018 – 2019 van LIA aan, daartoe gemachtigd door meer dan duizend leraren die van mening zijn dat hun belangen als lid veel beter behartigd kunnen worden door mensen uit hun midden dan door de van hun achterban vervreemde traditionele onderwijsvakbonden. Deze cao-inzet zal de positie van de leraren aan de onderhandelingstafel sterker maken, hun belangen beter behartigen en, zeer belangrijk, het werknemersfront tegen werkgevers en bestuurders flink aan kracht doen toenemen.
De eis om toegelaten te worden tot de cao-onderhandelingen heeft LIA schriftelijk voorgelegd aan de VO-raad en aan de AOb, CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties en FNV overheid .
Wat zijn de reacties van de onderwijsvakbonden en de VO-raad?
Het antwoord van de AOb en CNV-Onderwijs luidt  dat zij het standpunt van de VO-raad zullen volgen en ze verwijzen daar vervolgens naar.
Het teleurstellende antwoord van de VO-raad  is, dat LIA bij de huidige cao-onderhandelingen niet welkom is. Hoewel ons op dit moment berichten bereiken dat de cao-onderhandelingen in een patstelling terecht zijn gekomen, laat de VO-raad ons weten dat de onderhandelingen een vergevorderd (!) stadium hebben bereikt. Men wil bij een volgend cao-overleg de eis van LIA in overweging nemen, al laat men al wel doorschemeren dat bij die overweging een zorgvuldig besluitvormingsproces gehanteerd zal worden, waarbij de representativiteit van LIA een belangrijk criterium zal zijn. 
Op onze vraag aan de reguliere bonden AOb en CNV Onderwijs om ons te laten weten welk standpunt zij zelf innemen omtrent de eis van LIA om aan de onderhandelingen deel te willen nemen, hebben we tot op heden nog geen enkel antwoord mogen ontvangen.
Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Robert Mäkel – van Luttikhuizen,
secretaris vakbond Leraren in Actie.LEES REACTIES   en/of    REAGEER ZELF