Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

LIA eist stopzetting verkiezingen Deelnemersvergadering


22 – 09 - 2017

LIA heeft via haar advocaat op 20 september 2017 een brief gestuurd aan de Onderwijscoöperatie (OC) met het verzoek de verkiezingen voor de Deelnemersvergadering (DV) per direct stop te zetten. Hiervoor heeft LIA de volgende argumenten:

  1. De statutenwijziging waarin de DV gedefinieerd wordt is niet rechtsgeldig tot stand gekomen.
  2. Op grond van deze (gewijzigde, maar niet rechtsgeldige) statuten zijn alleen leraren die geregistreerd staan in het wettelijke register deelnemer. Aangezien er nog geen leraren staan ingeschreven in het wettelijke register, is er in de lijn van de statuten dus geen DV die afgevaardigden uit haar midden kan kiezen.
  3. Het huidige verkiezingsreglement heeft geen statutaire basis.
  4. Ons hebben signalen bereikt dat de uitgifte van de stemcodes verre van vlekkeloos verlopen is. Er zijn stemcodes verzonden aan mensen die daar geen recht op hebben. Daarbij zijn er mensen die meer dan één stemcode toegestuurd hebben gekregen. De OC voert hier geen controle op uit. Zelfs als het houden van deze verkiezingen rechtsgeldig was geweest zou de verkiezingsuitslag, hoe zij ook moge luiden, alsnog nietig verklaard moeten worden.

De misstanden kwamen aan het licht naar aanleiding van een onderzoek van Sjoerdy Snijder, onderwijsjurist. LIA is haar bijzonder erkentelijk voor haar enorme inzet. Het onderzoeksdocument is inmiddels verschenen: zie https://aristoideablog.wordpress.com/ .

Indien de OC binnen vijf dagen na dagtekening van de brief geen gehoor geeft aan onze oproep, dan zien wij ons genoodzaakt om verdere juridische stappen te ondernemen en de zaak aan de rechter voor te leggen. Wij houden u op de hoogte en zullen de brief en de eventuele reactie van de Onderwijscoöperatie na het weekend, als de termijn van 5 dagen verstreken is, openbaar maken.LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF


UPDATE
de termijn van vijf dagen verlopen is en de OC heeft niet gereageerd op de brief van onze advocaat.  LIA ziet zich nu genoodzaakt de OC voor het gerecht te dagen. 
Lees hier de brief die LIA aan de OC zond : Brief LIA aan OC ivm ongeldige verkiezingen DV