Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Leraren, verzet je tegen geklets over de toekomst

Opiniestuk, ook geplaatst in het Algemeen dagblad, 18-11-2016

 Iedereen in Nederland, werkzaam in het onderwijs of niet, mocht een tijdje geleden meepraten over de toekomst van het onderwijs in het plan 'ONS onderwijs 2032'. Je mocht alleen niet tegen de plannen zijn, die drukken de beleidsmakers  op dit moment met behulp van de 'Onderwijscoöperatie' in 'HUN onderwijs 2016' namelijk gewoon door.

 Het ministerie van OC&W heeft sinds kort ook nog eens de instemming van de Tweede Kamer voor een verplicht register voor leraren waarin de bijscholing wordt bijgehouden. Een bevoegdheid is voor datzelfde ministerie evenwel niet nodig om voor de klas te mogen staan. Op dit moment geeft nog steeds zo'n 25% van de leraren onbevoegd les. De bevoegde leraar die in de ogen van de overheid echter niet voldoende bijschoolt, mag van diezelfde overheid niet meer voor de klas staan. Dat schiet lekker op zo, met de ambitie van de politiek om zo snel mogelijk alleen nog maar bevoegde leraren voor de klas te krijgen. 

 Waarom komen leraren niet in opstand tegen een lerarenregister waarvoor op de werkvloer geen enkel draagvlak is? Waarom accepteren we deze fopspeen, zogenaamd bedoeld om de onderwijskwaliteit te bevorderen, terwijl er helemaal niets wordt gedaan om de randvoorwaarden waaronder leraren hun werk moeten doen te verbeteren? En waarom komen leraren niet in actie tegen 'Ons Onderwijs 2032'? Waarom maken leraren geen einde aan het gebabbel van beleidsmakende passanten met een al dan niet dubbele politieke agenda? 

 Gewoon in de bres springen voor maximaal 24 leerlingen per klas, maximaal 20 lessen per week per leraar. Vechten voor betere arbeidsvoorwaarden die het beroep aantrekkelijker maken, voor meer tijd voor een goede lesvoorbereiding en voor meer individuele aandacht voor de leerling. Beginnen bij de basis, beginnen in de klas, beginnen in de school, samen met andere leraren de touwtjes in handen nemen en gewoon nee zeggen tegen wat 'moet' van de bewindslieden op het ministerie van OC&W.


 Leraren, verzet je tegen het geklets over de toekomst en het gerijm over 'aardig, vaardig en waardig'. Leraren, zeg nee tegen verkiezingspraat en zeg nee tegen een van bovenaf opgelegd en door de overheid verplicht lerarenregister, zogenaamd ‘van, voor en door leraren’, zogenaamd bevorderend voor de ‘autonomie’ en het 'eigenaarschap' van leraren. 

 Ik geef toe, het is nogal een rijtje. Laten we daarom met het laatste beginnen. Leraren, spreek u net als ik duidelijk uit: ik schrijf me niet in voor dit lerarenregister en onderteken de afgelopen maandag op internet gestarte petitie voor de Eerste Kamer 'Stop dit lerarenregister'. Als ze me ontslaan, staat er gewoon weer een bevoegde leraar minder voor de klas.

Peter Althuizen
Leraar Klassieke Talen en voorzitter van Leraren in Actie


LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF