Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Integrale Lerarenagenda

Citaat OC&W

Aankondiging: integrale lerarenagenda

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs schrijven momenteel een integrale lerarenagenda. Op de Dag van de Leraar (5 oktober) presenteren zij dit beleidsplan aan de Tweede Kamer. In het plan staat wat werkt in het onderwijs en wat er nodig is om de komende tijd voldoende goede en goed opgeleide leraren te hebben in Nederland.

Om te komen tot een breed gedragen plan voor de komende jaren, zijn onder meer gesprekken gevoerd met leraren, schoolleiders en andere betrokkenen. De Lerarenagenda wordt een doe-agenda waarin leerlingen en studenten, leraren, schoolleiders, bestuurders, OCW en andere betrokken partijen ieder vanuit hun eigen rol bijdragen.

Er is al veel gebeurd in de professionaliteit van leraren en bijvoorbeeld het vergroten van het beroepsperspectief. Een van de middelen daarvoor is de versterking van de functiemix. Hoe hierop de komende jaren verder wordt ingezet, wordt bekend op 5 oktober. 

einde citaat

Wat vinden wij hiervan?