Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Overgangsrecht bovenwettelijke uitkering Bijzonder Onderwijs

Geachte collega's,

Zoals u weet zijn met het ingaan van onze nieuwe cao's de WOVO- en WOPO-regeling (bovenwettelijke uitkeringen) voor het bijzonder onderwijs sterk versoberd.
Echter, er is sprake van een overgangsrecht. Dit betekent dat collega's die worden ontslagen in de periode respectievelijk gelegen tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2021 (vo) of 1 juli 2016 en 1 september 2018 (po) een beroep kunnen doen op de WOVO of WOPO zoals deze geldt voor het openbaar onderwijs.
Het is LIA gebleken dat bij de aanvraag voor een dergelijke uitkering bij het uitvoerend orgaan, www.wwplus.nl , de aanvrager hierop niet wordt geattendeerd. Daarom adviseert LIA, indien u in het bijzonder onderwijs werkzaam was, bij de aanvraag om een bovenwettelijke uitkering deze brief of mail toe te voegen.

Wel maakt LIA u erop attent dat u bij gebruikmaking van het overgangsrecht u in principe niet meer in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Vraag bij twijfel altijd eerst advies aan onze afdeling juridische bijstand, te bereiken via: info@lerareninactie.nl .
Voor de volledigheid vindt u hier de officiële teksten met betrekking tot het overgangsrecht uit onze cao's.LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF