Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Peiling heropening scholen

                                                                                                        12 - 05 - 2020

Hieronder leest u de resultaten van de LIA-ledenpeiling over de heropening van de scholen. Er waren 538 invullers (27% van de leden, geen sympathisanten).

Bijna een derde van de respondenten is voor opening van het po en bijna een kwart is voor opening van het vo, twee derde tot drie kwart is tegen de heropening van de scholen of twijfelt. Bij stelling 3 en 4, waarin de overwegingen waarop de antwoorden zijn gebaseerd aan bod komen, wordt het verschil nog groter.

Twee derde vindt daar namelijk dat er onvoldoende duidelijkheid is over besmettingsgevaar en gezondheidsrisico’s en meent dat het veiligheidsprotocol niet realistisch en haalbaar is voor scholen. Daarnaast twijfelt nog een 15 tot 20% hierover, wat ertoe leidt dat maar een krappe 20% er positief over is. 

Het verschil tussen de resultaten bij stelling 3 en 4 en de uiteindelijke mening van leraren over heropening van scholen is kennelijk op andere gronden gebaseerd. In de media kwamen er maandag een aantal aan bod, zoals graag weer met de kinderen aan het werk willen, verantwoordelijkheidsgevoel over mogelijke leerachterstanden en slechte thuissituaties van kinderen, problemen met de eigen opgesloten thuissituatie, onvrede over het afstandsonderwijs en ook de druk vanuit de samenleving, politiek, team, directie en ouders.

LIA blijft zeer alert op de ontwikkelingen in de scholen en de gevolgen voor alle bij het onderwijs betrokken mensen. Een nieuwe peiling behoort in de komende tijd tot de mogelijkheden. Tot die tijd wachten wij af en wensen we iedereen een zo prettig en veilig mogelijke herstart van het onderwijs.

De resultaten in cijfers:

1. Het is goed en verantwoord dat de scholen in het primair onderwijs op 11 mei weer geopend worden.

0 Ja                    152         28%

0 Nee                149         28%

0 Ik twijfel        237         44%

2. Het is goed en verantwoord dat de scholen in het voortgezet onderwijs op 2 juni weer geopend worden.

0 Ja                   128         24%

0 Nee                179        33%

0 Ik twijfel        231        43%

3. Er is voldoende duidelijkheid bij leraren en onderwijsondersteuners over het besmettingsgevaar en de gezondheidsrisicico’s voor alle bij de heropening van de scholen betrokken mensen.

0 Ja                     106        20%

0 Nee                 353        65%

0 Ik twijfel         79          15%

4. De maatregelen van het veiligheidsprotocol zijn realistisch en haalbaar voor alle scholen.

0 Ja                     70         13%

0 Nee                 355       66%

0 Ik twijfel         113       21%