Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Uitslag ledenpeiling volledige heropening scholen na de zomervakantie

De afgelopen week heeft LIA een peiling gehouden onder de leden over de volledige heropening van het onderwijs na de zomervakantie. De peiling is door 602 leraren ingevuld.

Meer dan 75% van de leden vindt volledige heropening van de scholen niet veilig, tussen de 80 en 90% maakt zich zorgen over de besmettelijkheid van leerlingen en de rol van de ventilatiesystemen. Meer dan 80% vindt dat de regering met aanvullend beleid moet komen en 96% vindt zelfs dat de scholen, indien de regering niet met aanvullende maatregelen komt, in staat moeten worden gesteld om dat samen met de medezeggenschapsraden zelf te doen.

LIA blijft de komende tijd zeer alert op de ontwikkelingen in de scholen en de gevolgen voor alle bij het onderwijs betrokken mensen. Voor nu wachten wij af en wensen we iedereen een zo prettig en veilig mogelijke herstart van het onderwijs na de zomervakantie.

De resultaten in cijfers:

1. Het is veilig om de scholen na de zomervakantie weer volledig te openen.

0  Eens 131 22%

0  Oneens 471 78%

2. Ik maak me zorgen over de besmettelijkheid van leerlingen in scholen na de zomervakantie.

0  Eens 506 84%

0  Oneens 96 16%

3. Ik maak me zorgen over de rol van ventilatiesystemen in scholen bij besmettingen.

0  Eens 542 90%

0  Oneens 60 10%

4. De regering moet met aanvullend beleid komen voor het heropenen van scholen, naar aanleiding van de recente gegevens over het gedrag van jongeren.

0  Eens 508 84%

0  Oneens  94 16%

5. Als het kabinet vasthoudt aan heropening met volledige klassen, moeten scholen in samenspraak met de medezeggenschapsraden alle nodige aanvullende maatregelen kunnen nemen om veilig onderwijs te kunnen verzorgen.

0  Eens 579 96%

0  Oneens  23 4%