Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Verplicht Lerarenregister van de baan

11 - 06 - 2018

Er was een lange adem voor nodig, maar het resultaat is nu eindelijk daar. Anderhalf jaar geleden begon LIA met een petitie voor de Eerste Kamer op https://stopditlerarenregister.nl/ en niet lang daarna, toen de Eerste Kamer op het nippertje toch instemde met de nieuwe wet, kwamen we met een open brief aan de Tweede Kamer https://nietmijnregister.nl/ , waarin veel leraren aangaven zich niet te zullen inschrijven in dit Lerarenregister. Deze acties werden ondertekend door bijna 40.000 leraren.

Het resultaat is nu daar. Nadat het protest tegen dit Lerarenregister zich uitgebreid had over allerlei instellingen en organisaties in het onderwijs en er een nieuwe regering was aangetreden, werd steeds duidelijker dat LIA gelijk had. Er was en is namelijk geen draagvlak onder de beroepsgroep voor dit Lerarenregister. Hoe hard de Onderwijscoöperatie, de traditionele onderwijsbonden en het ministerie van OCW zich ook vastbeten in hun plannen, de leraren hebben hen nu definitief teruggefloten. Net als de Raad van State is LIA van mening dat nu eerst de werkdruk, de grote klassen en het salaris moeten worden aangepakt en dat er moet worden gezorgd voor betere opleidingen en een kwalitatief hoogstaand nascholingsaanbod waarvoor leraren ook voldoende tijd krijgen. 


Minister Slob heeft nu dus geluisterd naar de mensen voor de klas. Hij heeft ingezien dat het een kansloze missie was geworden om dit Lerarenregister door de strot van de leraren te duwen en maakt nu pas op de plaats. Wel houdt hij de mogelijkheid open voor een eventueel nieuw Lerarenregister als sluitstuk van een koerswijziging in het onderwijsbeleid. Daarin moet de leraar de regie krijgen bij het onderzoeken van het draagvlak onder leraren en het zoeken naar de mogelijkheden om te komen tot een echt representatieve vertegenwoordiging van de beroepsgroep. 


Daarin hebben de Onderwijscoöperatie en de traditionele onderwijsbonden keihard gefaald, met opheffing van de Onderwijscoöperatie en uiteindelijk nu dan ook het stopzetten van het verplichte Lerarenregister tot gevolg. Minister Slob heeft nu Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan aangesteld als verkenner om met lerarenorganisaties, leraren en andere betrokkenen in gesprek te gaan over de mogelijkheden om te komen tot een stevige beroepsgroep, waarbij de leraar aan het roer staat en geen verplichtingen vanuit de overheid worden opgelegd.


Het woord is nu aan de leraren. Laten we vanaf nu eerst onderzoek doen naar het draagvlak bij de leraren zelf, telkens als er weer eens van bovenaf enthousiaste nieuwe plannen uit de hoge hoed getoverd worden en op het onderwijs worden losgelaten. Dat onderzoek naar draagvlak is in het verleden te vaak nagelaten, met recentelijk de drama’s rond Onderwijs2032, de Onderwijscoöperatie en het Lerarenregister tot gevolg. Laten we van dit alles leren en nooit meer in de fouten vervallen waarvoor de commissie Dijsselbloem nog zo duidelijk gewaarschuwd had. Het onderwijs zit niet te wachten op verspilling van geld, arbeid, tijd en energie. Leraren hebben wel wat beters te doen. Lesgeven. 


LIA zal ervoor zorgen dat dit Alexander Rinnooy Kan en Arie Slob ter ore komt.


Voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/11/ingrijpende-koerswijziging-nodig-voor-verdere-versterking-positie-leraar
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2018D33066&id=2018Z10927
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verplichte-registratie-leraren-na-veel-bezwaar-voorlopig-toch-van-de-baan~b0fbfb14/LEES REACTIES  en/of  REAGEER ZELF