Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2010-03-29 LIA-reactie op 'Stichting van het Onderwijs'

29-03-2010
Op 22 maart 2010 is de Stichting van het Onderwijs (zie www.stichtingvanhetonderwijs.nl) opgericht, een “plek waar de samenhang en verbondenheid binnen het onderwijs centraal staat.” De stichting heeft ambitie en wil “bereiken dat het onderwijs een betere reputatie krijgt in de publieke opinie en grotere steun krijgt van betrokkenen en overheden.” LIA ondersteunt vanzelfsprekend elk initiatief dat bijdraagt aan een betere reputatie en hogere kwaliteit van het primaire proces in het (voortgezet) onderwijs.

Maar in het manifest is er vrijwel geen aandacht voor oplossingen die dit proces werkelijk zouden kunnen verbeteren: kleinere klassen en meer en goed opgeleide leraren voor de klas, bijvoorbeeld. In plaats daarvan volgen vage en volstrekt achterhaalde leuzen zoals het standpunt dat het ‘onderwijs zich aan de leerling moet aanpassen en niet andersom.’ Het kan toch niet zo zijn dat er hoogopgeleide mensen zijn die dit in het huidige onderwijsklimaat haalbaar (en wenselijk) achten!

Helaas, aan populaire maar inhoudsloze leuzen die ouders en politici misschien graag willen horen maar die geen recht doen aan de kwaliteit van lesgeven en leren, hebben onze leerlingen helemaal niets. Wederom een gemiste kans.