Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-10-31Herijking wet BIO

31-10-2011
De wet BIO en de herijking van de bekwaamheidseisen

In 2012 zullen de bekwaamheidseisen voor leraren, zoals die zijn opgenomen in de Wet Beroepen in het Onderwijs, worden herijkt.
In het conceptvoorstel dat er nu ligt heeft een behoorlijke verschuiving plaatsgevonden. Daar waar in de huidige wet de vakinhoud ondergesneeuwd was door een heel pakket aan gedragsvaardigheden, heeft de vakinhoudelijke bekwaamheid weer een prominente plaats gekregen, maar wellicht kunnen de omschrijvingen nog beter en scherper.

Denk nu niet: ach zo’n wet…..Of: alweer een enquête…..

Deze Wet omschrijft wat ons vak inhoudt en wordt onder andere gebruikt voor een goede inrichting van de lerarenopleidingen. Het voorstel dat er nu ligt is gemaakt door leden van een aantal bonden en BON en is al aangepast door de inbreng van een lerarenpanel van 100 leraren, waaronder ook een aantal LIA-leden. Maar eigenlijk zou iedere leraar zich er over moeten buigen en zijn mening moeten geven. Onze stem telt!

Tot 14 november kun je online je mening kenbaar maken. Ga naar de website van de nieuwe onderwijscoöperatie www.onderwijscooperatie.nl en klik op bekwaamheid.   Daarnaast kan op de LIA-site natuurlijk discussie gevoerd worden.

Deze wet gaat over leraren. Laten wij leraren er dan ook voor zorgen dat het klopt wat erin staat!