Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-05-18 Potjes-akkoord

18-05-2011
Woensdagmorgen 18 mei heeft een kleine groep LIA-leden als warming-up voor de staking van maandag a.s. de hoofdingang van het AOb kantoor in Utrecht geblokkeerd en is op de stoep van dit kantoor de discussie met AOb-vertegenwoordigers aangegaan.

Eerst al verklaarde Robert Sikkes, hoofdredacteur van het onderwijsblad van de AOb in een radio-interview : “Wij zijn het voor een heel groot deel met LIA eens.”. Vervolgens gaf Ton Rolvink, vice-voorzitter en onderhandelaar voor de AOb in een volgend radio-interview (kies NOS-Radio1-Journaal, en begin op 08:35:38 uur) toe dat de bond er een ’potje van gemaakt heeft’. En het principe-akkoord, heette plotseling geen akkoord meer, maar een ‘onderhandelingsresultaat’. De bond legt dit resultaat ‘neutraal’ voor aan haar leden. Die beslissen of de AOb ermee instemt. Wie het interview beluistert krijgt niet het idee dat de AOb-leiding zelf  achter het door hen ondertekende document staat. Waarschijnlijk gaan de andere twee onderhandelende vertegenwoordigers van de leraren al akkoord (van CNVO is dit al zeker, zie hiervoor hun website), zodat de AOb overstemd gaat worden en de CAO een feit wordt.

De bonden hadden dit principe-akkoord nooit aan hun leden moeten voorleggen, maar de onderhandelingen moeten verlaten en moeten oproepen tot acties. De reden waarom de Aob dit niet heeft gedaan is gebrek aan vertrouwen in de actiebereidheid van hun leden. We citeren AOb-onderhandelaar: ‘Een bond is zo sterk als haar achterban’. LIA vraagt zich af of de AOb-achterban zo blij moet zijn met deze uitspraak.

LIA zegt daarom nogmaals tegen de bonden die aan de onderhandelingstafel zaten: bezint eer ge begint. Teken dit akkoord niet op maandag 23 mei, start nieuwe onderhandelingen met een schone lei en laat de nog niet door de Tweede Kamer aangenomen wetswijziging onderwijstijd (met daarin de week vakantiekorting) daarbij buiten beschouwing. Als daarover in de Tweede Kamer gestemd wordt, zullen we alles doen om deze wetswijziging tegen te houden.

Collega-bonden, zorg ervoor dat het onderwijs een aantrekkelijke sector wordt om in te werken voor jonge goed opgeleide mensen. Los het lerarentekort op en behartig tegelijkertijd de belangen van de zittende leraren, vakbondslid of niet. Wat dat betreft was LIA vandaag geschokt door de opmerking van Ton Rolvink dat hij alleen maar de belangen van zijn eigen leden behartigt. ‘Kom bij mij niet aan met verhalen over de kwaliteit van het onderwijs of over de belangen van alle leraren. Laten die eerst maar eens lid worden van onze bond. Zo zijn nu eenmaal de mores in de vakbondswereld’, aldus Rolvink tegen Peter Althuizen, de voorzitter van LIA.

LIA staakt maandag tegen het akkoord. LIA vindt dat het tijd is voor kwaliteit en zegt:
  1. Investeer in goede leraren
  2. Meer aandacht voor leerlingen in kleinere klassen
  3. Meer tijd voor goede lessen
  4. Stop de bezuinigingen in het passend onderwijs
  5. Stop de vakantiediefstal