Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-02-05 Vakantie week korter

05-02-2011
Staken lijkt onvermijdelijk.

Minister van Onderwijs Marja Van Bijsterveldt heeft de ministerraad vrijdag 4 februari jongstleden achter haar nieuwe wetsvoorstel over onderwijstijd gekregen. Eerst moesten leraren in het voortgezet onderwijs gratis een week langer gaan werken voor spreiding van hun werkdruk (hoezo betutteling van de leraren, dat zouden we toch niet meer doen?), nu is het halen van de 1000-urennorm weer de belangrijkste reden om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs een week korter te maken. En dat terwijl het notabene bijna alle scholen is gelukt de gewenste norm te halen zonder verdere ingrepen. LIA is benieuwd of de minister ook de Tweede Kamer zal winnen voor haar wetsvoorstel en vraagt zich af waar de verkiezingsbeloften van de politici gebleven zijn.

Voor LIA en haar leden was de voorgenomen vakantiekorting al de reden om de minister de Gouden Dijsselbloem 2009 toe te kennen in de hoop dat de minister op haar schreden zou terugkeren. Het moge dan ook duidelijk zijn dat LIA de collega-bonden AOb en CNVO oproept nog duidelijker te zijn in het afwijzen van de kabinetsplannen en samen met LIA op te roepen tot stakingen als de slechte plannen worden doorgevoerd.

Het gedonder met Passend Onderwijs, de nullijn en nu dan weer de vakantiekorting zijn onacceptabel en dit moeten we de regering NU ondubbelzinnig duidelijk maken. En dan hebben we het nog niet eens over de voor de verkiezingen beloofde investeringen. Hiervan is nergens meer een spoor te bekennen. Ook de fopspeen van de prestatiebeloning is in dat licht overigens een flinke bezuiniging in disguise.

Op deze manier wordt het lerarenberoep nooit aantrekkelijker, wordt de werkdruk nooit verlaagd, wordt het lerarentekort nooit opgelost, wordt de onderwijskwaliteit nooit verhoogd en krijgen de leerlingen nooit waar ze recht op hebben. LIA raadt het kabinet met klem aan de voorbeeld-CAO van LIA nog eens goed te lezen. Daarin is de visie te vinden die het kabinet zo node mist. Want ook LIA is voor voldoende lessen van goede kwaliteit, maar dit wordt zeker niet bereikt door de werkdruk van de Nederlandse leraar nog verder te verhogen.

De 7000 op 18 mei 2010 door LIA aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs aangeboden handtekeningen tegen de vakantiekorting waren al een duidelijke voorbode van de actiebereidheid in het voortgezet onderwijs: LIA weet wel wat wij leraren gaan doen als de kabinetsplannen doorgaan!

Zie verder :
- Ministerie OCW : Nieuwsbericht
- VO-Raad : Onderwijstijd

Reacties toevoegen bij opinie