Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-05-07 Model CAO 2012

07-05-2012
LIA presenteert een model CAO 2012 die uitgaat van investeren in het onderwijs.

De bezuinigingen op het Passend Onderwijs en de invoering van de prestatiebeloning zijn (deels of voorlopig) van de baan. De wetswijziging Onderwijstijd gaat komend schooljaar (nog) niet in. Door de acties in het voortgezet onderwijs van de laatste tijd en de val van het kabinet is er dus op het nippertje resultaat geboekt. LIA is hier blij mee, maar ziet nog veel problemen in het voortgezet onderwijs en vreest dat hiervoor onvoldoende aandacht zal zijn de komende tijd.

Toch moeten ook deze zaken van de baan. Het grote kwalitatieve lerarentekort (een kwart van de leraren staat nog steeds onbevoegd voor de klas), de buitensporig hoge werkdruk (27 lessen per week aan klassen van rond de 30 leerlingen komt steeds vaker voor) en de steeds groter wordende achterstand van de lerarensalarissen ten opzichte van andere sectoren (de ‘markt’ en de andere ‘ambtenaren’) dreigen vergeten problemen te worden door de blijdschap over de behaalde ‘successen’.

LIA zit op dit moment niet aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs. De onderhandelende partijen hebben het verzoek van LIA daartoe officieel en unaniem afgewezen. Ze kunnen het zelf prima af zonder dat lastige LIA.

Daarom heeft LIA net als twee jaar geleden weer een voorbeeld-cao gemaakt, dit keer lopend van 2012 tot en met 2016. Uit dit concept voor een nieuwe cao blijkt visie en strijdvaardigheid.

Het begint er zo langzamerhand op te lijken dat vooral leraren weer de rekening voor de crisis zullen betalen. Dat is kennelijk de prijs die betaald moet worden voor redelijkheid, plichtsbesef en positief meedenken. Helaas heeft dit desastreuze gevolgen voor (de kwaliteit van) het voortgezet onderwijs.

LIA wacht de reactie van de onderhandelende partijen met spanning af en is benieuwd naar de resultaten die ze gaan behalen aan de onderhandelingstafel. Ze hebben de afgelopen tijd gezien dat leraren wel te mobiliseren zijn om in actie te komen. Hopelijk laten ze zich niet weer met een kluitje in het riet sturen.