Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-12-19 Sjoerd Slagter winnaar Gouden Dijsselbloem 2012

19-12-2012
De leden van LIA hebben gestemd en met een grote meerderheid gekozen voor Sjoerd Slagter. De voorzitter van onderwijswerkgeversorganisatie VO-raad werd voor de prijs genomineerd door een LIA-lid en liet vanaf het begin de twee andere genomineerden ver achter zich. Met name voor oud-minister van OC&W Marja van Bijsterveldt betekent dit waarschijnlijk dat haar kans om de prijs voor de derde keer in de wacht te slepen voltooid verleden tijd is. Dat is voor het onderwijs en de ex-minister maar beter ook, vindt LIA.

Leraren verwijten de heer Slagter dit jaar op de valreep met zijn VO-raad een rampzalige cao voor het voortgezet onderwijs te hebben afgesloten met twee bonden die niet representatief zijn voor de leraren en bovendien de wet onderwijstijd in woorden af te wijzen maar in daden met alle negatieve gevolgen voor leraren grotendeels gewoon uit te voeren. Ook het afgesloten bestuursakkoord dat voor nog meer werkdruk bij leraren zorgt, wordt hem en zijn VO-raad niet in dank afgenomen.

Na enkele jaren net naast de prijs te hebben gegrepen is deze grote verdediger van de schoolbesturen en hun lumpsum nu dus eindelijk in de prijzen gevallen. Sjoerd Slagter verdient de prijs wat LIA betreft voor de volle honderd procent.  De prijs zal zo spoedig mogelijk aan hem worden uitgereikt. LIA gaat ervan uit dat hij zo sportief zal zijn de prijs in ontvangst te nemen. We laten u binnenkort weten waar en hoe de uitreiking dan plaats zal vinden.