Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2012-09-05 Wetswijziging onderwijstijd

06-09-2012

CNVO en AOb trekken samen op tegen de wetswijziging onderwijstijd. Op de sites van beide bonden is op 31 augustus nagenoeg dezelfde tekst geplaatst. Zie AOb-tekst en CNVO-tekst

 

Beide bonden hebben de illusie dat ze vijf van de twaalf voor leerlingen roostervrije dagen ook voor leraren vrij kunnen houden, omdat dat in de vorige (overigens niet door de AOb ondertekende) cao stond.

 

De minister is in haar begeleidende brief aan de scholen van 2 juli 2012 echter duidelijk en zegt daarin dat maximaal drie van deze twaalf dagen ook voor leraren vrij mogen zijn. CNVO en AOb negeren deze zin echter volkomen en klampen zich al selectief lezend vast aan de passage waarin de minister schrijft dat het vaststellen van de dagen waarop leraren werken een zaak blijft van schooldirectie, werknemers en cao-partijen. Zie ook vraag en antwoord


LIA vraagt zich af wat de traditionele bonden CNVO en AOb bedoelen als ze zeggen dat ze zich blijven verzetten tegen de wetswijziging. Het moge duidelijk zijn dat de politiek alle eerdere acties tegen de wetswijziging volkomen genegeerd heeft. Geen van de politieke partijen die voor de wetswijziging hebben gestemd zal dan ook terug willen krabbelen en gezichtsverlies lijden door mee te gaan in dit geneuzel over woorden en tekstinterpretatie.

 

LIA roept de traditionele bonden CNVO en AOb dan ook op om net als in het begin van 2012 weer het voorbeeld van LIA te volgen en over te gaan tot actie en geen genoegen te nemen met een woordenstrijd die uiteindelijk alleen maar zal leiden tot een nieuwe deceptie voor de mensen op de werkvloer.