Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2013-01-31 onderwijstijd

31-01-2013
Een handreiking van LIA voor alle collega’s in het voortgezet onderwijs.

>>>>> 11-02-2013 >>>>> op veler verzoek, met dank aan Frank.
De flyer In mei een week erbij kunt u nu downloaden, afdrukken en ophangen in de lerarenkamer. Dit is een afbeelding zonder tekst. U kunt zelf een op uw school passende tekst toevoegen, of u gebruikt de voorbeeldflyer met algemene tekst.

De zomervakantie zijn we kwijt, daar valt vooralsnog niets tegen te doen. 
Dit ondanks al onze acties van de afgelopen jaren. Onze volksvertegenwoordigers hebben nu eenmaal prioriteit gegeven aan kwantiteit boven kwaliteit. Tegen wetten kun je niet in beroep gaan. Het streven moet nu zijn om de schade voor de leraar en voor de aantrekkelijkheid van ons beroep zoveel mogelijk te beperken. Het blijft overeind staan dat onze werktijd 1659 uur op jaarbasis beslaat.

Daarom moeten wij ons richten op dat wat de minister schrijft in haar brief aan besturen en schoolleiders. De wet regelt het aantal dagen waarop leerlingen onderwijs krijgen, en een aantal randvoorwaarden daaromheen. Het aantal dagen waarop leraren werken blijft, net als de andere arbeidsvoorwaarden, een zaak van u en uw werknemers en van de CAO-partijen.

De schoolleiding zal in eerste instantie het gesprek aangaan met de MR. Daarbij moeten we goed in de gaten houden dat we het hier hebben over taakbeleid en dat een wijziging in het taakbeleid nog steeds de instemming behoeft van 2/3 van het onderwijspersoneel. Maak gebruik van dit instemmingsrecht als de komende tijd op uw school de jaaragenda voor volgend schooljaar wordt gemaakt. Ga dus niet akkoord met hier en daar een vaag dagje schoolbrede cursussen waar niemand op zit te wachten, ga ook niet akkoord met hele dagen brainstormen over het puberbrein, over pestgedrag of de invoering van het vak burgerschapsvorming.

De wetswijziging ontneemt de leraar tenminste één vakantieweek en een aantal dagen die voorheen bij ‘gunstig vallende’ dagen als Kerstmis aan andere vakanties mochten worden toegevoegd. Als de schoolleiding deze dagen zonder verdere compensatie voor leraren als werkdagen bestempelt, wordt onze jaarlijkse werktijd overschreden. Scholen hebben er belang bij deze compensatie ‘budgettair neutraal’ op onze werk- of rekenbladen terug te laten komen. Het alternatief zou zijn om leraren minder lesuren per week te laten draaien, maar dan moeten zij meer leraren aanstellen en dat kost geld. Goedkoper is het leraren die dagen gewoon terug te geven.

Verreweg het handigste is het natuurlijk om dit te doen op de voor leerlingen roostervrije dagen. Als de school u op andere dagen vrijaf geeft, betekent dit immers lesuitval. Hiermee komt een wens van veel leraren binnen bereik: twee weken meivakantie om de verloren gegane week zomervakantie te compenseren. Verder bijvoorbeeld het handhaven van de vrijdag na Hemelvaart (als die al niet toevallig in de meivakantie valt). Komen we dan wel uit met de roostervrije dagen?

We houden wettelijk recht op 11 weken vakantie:
6 weken zomervakantie, 2 weken Kerstvakantie, 1 week meivakantie, 1 week in het voorjaar, 1 week in de herfst.

Verder blijven overeind tweede Paas- en tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag en Bevrijdingsdag (tenzij ze al in een vakantie vallen). Als de 12 roostervrije dagen voor leerlingen deels worden aangewend voor een tweede week meivakantie (5 dagen maximaal), en de vrijdag na Hemelvaart, zullen we ouder- en leerlinggeleding in de MR aan onze kant vinden. Als de schoolleiding deze ook als vrije dagen voor leraren bestemt, hoeven zij op onze taakbladen waarschijnlijk niet heel veel te veranderen.

Er blijven dan nog 6 dagen over om het schooljaar te starten en te beëindigen. Een mooie aanleiding om het vergadercircus te beperken! De dagen rond de grote vakantie kunnen er dan bijvoorbeeld zo uitzien:

Eén dag na de grote vakantie voor overleg zou genoeg moeten zijn. Op dag twee komen leerlingen hun roosters halen, gaan op de foto en maken kennis met hun mentor en klasgenoten. Op dag drie beginnen de lessen. Dan hebben we nog 4 organisatiedagen over.

Na de laatste toetsen in juni/juli krijgen leraren twee dagen om de toetsen na te kijken en de cijfers in te voeren. Op die twee dagen is er voor de leerlingen een sportprogramma (gymleraren hebben geen correctie), elke klas op een van beide dagen een aantal uren. Dus dat kost één organisatiedag, de andere dag is immers voor leerlingen niet vrij. Daags daarna  controleren de leraren de cijferlijsten en wordt de bevordering vastgesteld. Er zijn intussen heldere overgangsnormen, zonder bespreekmarge. Dit is de tweede organisatiedag. Op de volgende dag doet de mentor iets gezelligs met zijn mentorgroep en reikt de rapporten uit: dit is organisatiedag 3. Op de laatste dag ronden leraren (al dan niet met hun sectie) de zaken af, werken alvast wat aan de planners voor het volgende jaar, nemen ’s middags en eventueel ’s avonds afscheid van vertrekkende collega’s.

De rapportvergaderingen in de loop van het jaar blijven tot het uiterste beperkt en kosten uiteraard nooit een hele lesdag.

Laten we het beroep zo aantrekkelijk mogelijk houden voor onszelf en voor potentiële nieuwe collega's. Blijf bij de les.