Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2013-10-13 Begrotingsakkoord

13-10-2013
Vrijdag 11 oktober is er eindelijk een begrotingsakkoord gesloten tussen PvdA, VVD, D66, CU en SGP. D66 heeft daarin meer geld voor het onderwijs weten los te peuteren. Daarnaast blijven de gratis boeken bestaan, maar niet meer gefinancierd uit de onderwijsbegroting. Dat lijkt mooi, maar de last ligt nog steeds bij de leraar. In veel gevallen een te krap budget, en u mag raden wie met de uitvoering wordt opgezadeld.
 
Er gaat in 2014 en 2015 650 miljoen meer naar de begroting van OC&W, teruglopend naar 600 miljoen vanaf 2016. In 2014 wordt de 650 miljoen in zijn geheel toegevoegd aan de lumpsum van PO, VO, MBO en HO samen. In de jaren daarna gaat nog 260 miljoen van het totale bedrag naar de lumpsum van deze vier onderwijssectoren samen. De resterende miljoenen zijn vanaf dat moment gereserveerd voor betere leraren en schoolleiders en voor concierges en lesassistenten, extra onderwijstijd door zomerscholen, MBO praktijk/techniek, onderzoek en innovatie en kleine scholen.

LIA is erg benieuwd waarvoor het geld dat naar de lumpsum gaat ingezet zal worden en hoe het over de vier sectoren verdeeld zal worden. Wat gaan de cao-partners met elkaar afspreken? Is het geld toereikend om de nullijn in het onderwijs al op dit moment een halt toe te roepen en flink in de salarissen van leraren te investeren? Leraren zijn sinds 2010 qua salaris weer het slechtste af van alle beroepssectoren, zo is donderdag 10 oktober weer gebleken uit een publicatie van het CBS. Nog steeds is het beroep niet aantrekkelijk genoeg om ervoor te zorgen dat de onbevoegdheid en het lerarentekort uitgebannen worden.

Kunnen we nu eindelijk naar minimaal LC/LD voor iedere bevoegde, bekwame en betrokken leraar? Trekt de VO-raad haar advies aan schoolbesturen om de functiemix stil te leggen nu per direct in? Wordt de eis van minimaal 50% lessen in de bovenbouw voor eerstegraders om in aanmerking te komen voor de worst die hen al vier jaar met het entreerecht wordt voorgehouden uit de cao geschrapt? Wordt er paal en perk gesteld aan de overvolle klassen? Wordt de werkdruk van leraren verlaagd door hen minder lessen te laten geven en meer tijd voor lesvoorbereiding en correctie mogelijk te maken?

Wordt de vrijheid van scholen om met hun lumpsum slechte keuzes te maken die niet ten goede komen aan de les, de leerling en de leraar nu eindelijk aan banden gelegd? Kortom: is de investering in het onderwijs in dit begrotingsakkoord ook echt een investering in het primaire proces?

LIA hoopt het en zal de verdere uitwerking met argusogen volgen.