Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2014-04-09 De burger genegeerd

09-04-2014
Alle onderwijswoordvoerders van de partijen in de Tweede Kamer waren vol lof over ons burgerinitiatief STOP de overvolle klassen. In een vier uur durend plenair debat op 2 april kwam de aap tenslotte  uit de mouw. Nadat de partijen elkaar de nodige politieke vliegen probeerden af te vangen bleken er precies twee partijen voor een Haagse norm voor de maximale klassengrootte te zijn. Aan beide uiteinden van het politieke spectrum vonden de PVV en de SP elkaar, zij het in verschillende bewoordingen.

De staatssecretaris heeft wederom uitgelegd dat het gemiddeld wel goed zit met de klassengrootte. De school houdt de vrijheid om zelf te beslissen over grote en kleine klassen in overleg met de MR. Dat dit niet werkt ligt volgens hem aan de leraren en niet aan de onderbekostiging.  D66 wil wel extra geld, maar geen Haagse norm. De PvdA vergeet zijn eigen verkiezingsprogramma en is plotseling tegen een maximum klassengrootte. Er worden vijf moties ingediend, waarvan twee over de klassengrootte gaan (van Dijk, SP)  en drie niet.

In het vragenuurtje voorafgaand aan de stemming op 8 april vraagt de PvdA aandacht voor de uitstroom van jonge leraren. In het VO is een kwart na een paar jaar alweer vertrokken uit het onderwijs. Er wordt in het vragenuurtje niets gezegd over de werkdruk door de overvolle klassen.

En dan worden bij de stemming alle moties verworpen, waarmee de plofklas (D66) en de megaklas (PvdA) als probleem niet meer bestaan voor de Tweede Kamer. Kennelijk ligt dit onderwerp te moeilijk voor de meeste kamerleden. Wat iedere weldenkende burger met eigen ogen kan waarnemen telt niet. De politiek doet niets met de noodkreet van bijna 47.000 ondertekenaars en gaat over tot de orde van de dag.