Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2010-03-07 Vakantiekorting en Passend Onderwijs controversieel

07-03-2010
LIA vindt vakantiekorting en Passend Onderwijs 'controversieel'!

Dinsdag 9 maart 2010 besluit de Tweede Kamer welke onderwijsgerelateerde onderwerpen controversieel zijn en dus niet door de demissionaire regering mogen worden afgehandeld.

Wat LIA betreft, hoort de discussie over onderwijstijd, inclusief het inkorten van de zomervakantie in het voortgezet onderwijs, daar zeker bij. De voorstellen van mevrouw van Bijsterveldt hebben absoluut geen draagvlak onder het personeel. Dagelijks stromen honderden handtekeningen tegen dit bizarre wetsvoorstel bij LIA binnen. Per school tekent zo'n 80 % van de leraren. Dat is onze conclusie op grond van de eerste 100 scholen waarvan de resultaten nu binnen zijn.

Na de uitreiking van de Gouden Dijsselbloem aan staatssecretaris Van Bijsterveldt en de handtekeningenactie heeft LIA nu een brandbrief gestuurd aan alle leden van de Tweede Kamer. De boodschap van de brief is duidelijk: als het daadwerkelijk tot een voor leraren ongunstige wetgeving komt, zal LIA zijn achterban oproepen tot acties.

In een tijd waarin, ondanks de ruimte op de arbeidsmarkt, scholen steeds meer moeite hebben met het vinden van bevoegd èn bekwaam personeel, moet alles erop gericht zijn het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Dit wetsvoorstel doet het tegendeel en is dus fnuikend voor de kwaliteit van het onderwijs.

Ook het invoeren van ‘Passend Onderwijs’ vindt LIA geen goed idee. Dit plan doet in het huidige onderwijssysteem namelijk geen recht aan de behoeften en talenten van zorgleerlingen én hun leraren. In plaats daarvan vindt LIA dat de regering moet investeren in het Speciaal onderwijs, met goed opgeleide en goed betaalde leraren. 

Wij vragen alle politieke partijen met klem om het voortgezet onderwijs hoog op de agenda te zetten. Maak de ambitie waarom u in november unaniem heeft gevraagd via de motie Hamer waar.

Een betere kwaliteit van het onderwijs is alleen mogelijk door de inzet van voldoende bevoegde, bekwame, betrokken leraren. Het is aan de politiek hen voldoende ruimte te geven om hun werk zo goed mogelijk te doen.