Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2010-06-30 LIA-brief aan de politiek

30-06-2010
De komende regeerperiode tot 2014 is in de ogen van LIA cruciaal voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. LIA maakt zich grote zorgen en heeft de onderwijswoordvoerders van alle partijen in de Tweede Kamer daarom een brief gestuurd. Na de grote vakantie komen we hier meteen op terug. LIA zal de politiek aan haar beloftes houden. Hieronder staat de tekst van de brief.

 
Den Haag, 30 juni 2010
 
Brief aan de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer
 
Geachte woordvoerders,
 
Het zijn politiek zware tijden: een verkiezingsuitslag die informateurs veel hoofdbrekens kost en de moeilijke keuze tussen de economie stimuleren of het begrotingstekort terugdringen.
Maar over een zaak bent u het eigenlijk allemaal wel eens: de Nederlandse economie moet het hebben van kwalitatief goed onderwijs. De meeste onderwijswoordvoerders ondertekenden dan ook op 18 mei jl. onze lijst met actiepunten voor 2014:

1. Niet bezuinigen maar investeren in het onderwijs
2. Minder geld naar overhead
3. Betere lerarenopleidingen
4. Minder dan 10% van de leraren staat nog onbevoegd voor de klas

Wij hebben beloofd u daaraan te houden en we hopen dat u, net als wij leraren, tijdens de komende vakantieweken uw werk in het achterhoofd houdt en blijft denken aan hoe het beter kan en beter moet in het voortgezet onderwijs. Wij hopen dat u er alles aan zult doen het voortgezet onderwijs weer tot een aantrekkelijke sector te maken om in te werken. Als u punt 4 serieus wilt aanpakken en goede leraren wilt aantrekken in plaats van wegjagen, kunt u er niet onderuit:

  • geen nullijn voor de onderwijssalarissen
  • handen af van de grote vakantie
  • een LC functie voor iedere goed functionerende tweedegrader
  • een LD functie voor iedere goed functionerende eerstegrader
  • 20 lesuren per week
  • maximaal 24 leerlingen per klas

Eigenlijk heeft u het veel eenvoudiger dan de woordvoerders op andere gebieden. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat voor, tijdens en na de formatie deze zaken voortvarend ter hand worden genomen.
Ik wens u een goede vakantie,
 
Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie