Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2010-11-08 Model CAO 2010

08-12-2010
Ons Sinterklaaskadootje is een model CAO.

Toespraak van de LIA voorzitter :

Beste collega’s en medestanders voor kwaliteitsonderwijs in Nederland,
 
Leraren in Actie spreekt hier vandaag, 8 december 2010, op het Plein in Den Haag tot alle politici van Nederland.
 
De regering van Nederland moet investeren in onderwijs en niet bezuinigen op onderwijs! Tweede Kamer van Nederland, neem uw verantwoordelijkheid en dwing de regering de motie Hamer serieus te nemen. Tweede Kamer van het op Luxemburg na rijkste land van Europa, neem uw eigen moties serieus! Neem de motie-Hamer serieus!
 
De leraren van Nederland zijn de laatste tijd nogal eens uitgemaakt voor rupsjes-nooit-genoeg. Het is lastig jezelf te verdedigen tegen dit soort verwijten. ‘Beste leraren, jullie zijn nooit tevreden en in tijden van crisis zijn jullie alle realiteitszin kwijt: iedereen moet inleveren, toch, dus waarom het onderwijs niet?’
 
Als antwoord op deze kritiek kan ik alleen maar een oud-Chinees gezegde aanhalen: wie vlinders wil bewonderen, houdt ook van rupsen.................
 
We moeten in dit land niet alleen maar de bankencrisis oplossen. We moeten in Nederland niet alleen maar de veiligheidscrisis oplossen. Het lijkt er zo langzamerhand op dat iedere crisis belangrijker is dan de onderwijscrisis. Het onderwijs, onze leerlingen, onze kinderen. Daarvoor trekken we geen reddingsmiljarden uit, daarop gaan we juist bezuinigen.
 
Bedankt Mark, bedankt Maxime, bedankt Geert.
 
LIA spreekt vandaag indirect ook alle hier aanwezige onderwijsbesturen, leraren, leerlingenorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, leerlingen en ouders van Nederland aan:
 
‘Hoe hard willen jullie knokken voor goed onderwijs?
Laten we allen tezamen een vuist maken!
Laten we zorgen dat we genoeg tijd krijgen om kwaliteit te leveren!
Laten we zorgen dat we zulke goede arbeidsvoorwaarden en zo’n goed salaris krijgen, dat het lerarentekort als sneeuw voor de zon verdwijnt!

LIA is erg blij met de aanwezigheid van alle sprekers hier vandaag om dit samen te kunnen te bereiken! De minister van Onderwijs heeft gisteren, 7 december 2010, helaas weer laten zien dat zij bij haar plannen om het onderwijs te verbeteren het allerbelangrijkste vergeet: de leraren! LIA vindt het dan ook jammer dat het CDA niet heeft gereageerd op onze uitnodiging om hier vandaag te komen spreken.

Collega’s, we staan hier vandaag om te hameren op onderwijskwaliteit en daarom biedt Leraren in Actie een voorbeeld-CAO aan aan de politiek en de sociale partners. De belangrijkste punten daarin zijn:

1. Het (verborgen en niet verborgen) lerarentekort oplossen
2. De kwaliteit in het voortgezet onderwijs verhogen
3. Het beroep van leraar aantrekkelijker maken
4. Eisen dat de politiek haar beloftes nakomt  :

- Geen nullijn!
- Handen af van de vakantie!
- Kleinere klassen!
- Kleinere lestaak!
- Geen gedonder met Passend Onderwijs!

Beste mensen, ik dank jullie voor jullie aanwezigheid!
Blijf samen met ons hameren op onderwijskwaliteit.
Daar hebben leerlingen en leraren recht op!Erratum op de papieren versie van de model CAO die op 8 december is uitgereikt. Het woord   "bijdragen"   in 2.1. vervalt.

Zie ook media-aandacht