Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Staking in het voortgezet onderwijs?

De onderhandelingen tussen de VO-raad en de reguliere onderwijsbonden over een nieuwe cao voortgezet onderwijs zijn weer eens vastgelopen. Sinds oktober 2017 is er door de onderhandelaars gesproken over deze cao.

In januari meldde de VO-raad ons nog de inbreng van LIA aan de cao-tafel niet nodig te hebben, omdat de onderhandelingen 'in een vergevorderd stadium’ waren. Het tegendeel is nu waar gebleken. 

De traditionele bonden, die zich aansloten bij het standpunt van de VO-raad om LIA wederom buiten te sluiten, zeggen nu acties te overwegen, maar ‘kunnen over aard en termijn nog niets zeggen’. 

Vervolgens is het weer weken stil van die kant. LIA wil graag samen in actie komen en zoekt daarvoor het gesprek met de andere bonden, maar zal zeker niet stilletjes blijven toekijken en afwachten als er niet snel duidelijkheid komt.

Lees hier alles over de vastgelopen cao vo en de pogingen van LIA om een constructieve bijdrage te leveren:
LIA eist plaats op aan de cao-onderhandelingstafel
Overleg cao voortgezet onderwijs vastgelopen
CAO inzet VO  LIA 2018 - 2019 

LIA is voorstander van acties die leiden tot resultaat. Wij zien daarom vooralsnog geen andere mogelijkheid dan tot staking over te gaan en het werk neer te leggen. 

Zodra wij meer weten over de vorm en omvang van de acties, het liefst in samenwerking met de andere onderwijsvakbonden, zullen wij u daarover informeren. Op deze website zullen we de laatste ontwikkelingen publiceren en bijhouden. 

Indien u ideeën heeft over acties en/of stakingen dan vernemen we dat graag per mail via  info@lerareninactie.nl , of als reactie bij de hierboven genoemde discussie-onderwerpen