Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Actie leerkrachten basisscholen op 27 juni

8 - 6 - 2017

PO in actie, AOb, CNVO, FvOv, FNV, AVS en de PO-raad hebben samen onder de naam PO-front een staking in het primair onderwijs aangekondigd. Op dinsdag 27 juni zullen de deelnemende basisscholen een uur later hun deuren openen. Daarnaast wordt op die dag in Den Haag een petitie aangeboden aan demissionair minister-president Rutte. Elke deelnemende school wordt opgeroepen een leerkracht en een ouder naar het Malieveld in Den Haag te sturen om de overhandiging van de petitie bij te wonen. U kunt de petitie hier tekenen http://www.pofront.nl/petitie/ 

LIA heeft bewondering voor het vele werk dat de initiatiefnemers van PO in actie hebben verricht. LIA staat volledig achter de standpunten van deze actiegroep. LIA vindt dat elke leerkracht in het PO recht heeft op een LB-salaris gelijk aan dat van het VO en op een redelijke werkdruk. De LA-schaal in het PO moet zo snel mogelijk worden worden geschrapt. Ook is LIA van mening dat het voor leerkrachten uit het PO mogelijk moet zijn door te groeien naar een LC-salaris. LIA gaat zich de komende tijd, als kersverse lerarenvakbond voor PO en VO, daarom ook hard maken voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk in het PO. 

Om te beginnen roept LIA leraren uit het VO nu op zich solidair te verklaren met de collega's uit het PO en op 27 juni het eerste uur de lessen, vergaderingen of andere werkzaamheden ter afsluiting van het schooljaar te schrappen. Leraren en scholen kunnen zich binnenkort hiervoor registreren op een speciaal door LIA voor PO en VO samen ontworpen website. We laten het u zo snel mogelijk weten als deze website operationeel is. LIA hoopt dat dit het begin zal zijn van een goede samenwerking tussen de leerkrachten uit beide onderwijssectoren. Samen staan we nog sterker en kunnen we opkomen voor onze belangen, zonder daarvoor afhankelijk te zijn van de andere spelers in het onderwijsveld, die ieder weer hun eigen belangen hebben.

LIA is namelijk van mening dat leerkrachten uit het PO en VO telkens weer gemangeld worden tussen het ministerie van OCW, de werkgeversorganisaties PO-raad/VO-raad en de vakbonden. De staatssecretaris geeft de schuld aan de sectorraden en besturen die de lumpsumfinanciering niet juist zouden besteden, de sectorraden en besturen vinden dat het ministerie juist te weinig geld in die lumpsum stopt. Deze patstelling zou doorbroken moeten worden door bijvoorbeeld afschaffing van de lumpsum of op zijn minst het zeer duidelijk oormerken van het overheidsgeld, te beginnen bij de salarissen, zodat de overheid weer verantwoordelijk wordt voor een fatsoenlijk salaris en een normale werkdruk voor leraren. 

Ook wordt steeds vaker de indruk gewekt dat de leerkrachten uit het PO en VO tegengestelde belangen zouden hebben. LIA vindt dat we ons gezamenlijk belang moeten benadrukken en solidair met elkaar moeten zijn. Zowel in het PO als in het VO is sprake van een lerarentekort, veroorzaakt door de te hoge werkdruk en de verre van marktconforme salarissen. Dit is al lange tijd een grote bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs en zal de problemen alleen maar groter maken als er niet snel goede maatregelen worden genomen. 

Binnenkort zal LIA via onze website, de social media en in de pers met een rechtstreeks op de lumpsum gerichte actie komen, in samenwerking met BON (Beter Onderwijs Nederland), waarmee we gaan samenwerken in de OAN (Onderwijs Alliantie Nederland). U hoort van ons.LEES REACTIES  en/of  REAGEER ZELF