Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

LIA eist plek op aan cao-tafels primair en voortgezet onderwijs

                                                                                                                                    26 - 01 - 2023


LIA eist plek op aan cao-tafels primair en voortgezet onderwijs

LIA heeft brieven geschreven voor minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), premier Rutte (Algemene Zaken) en de traditionele vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid. De sectorraden PO-raad en VO-raad hebben we niet aangeschreven, omdat LIA en de andere bonden niet meer over de cao's willen onderhandelen met deze pure belangenbehartigers van de onderwijsbesturen. Hopelijk is dit dan tevens een eerste stap in de richting van afschaffing van de lumpsum en neemt de overheid de rol van echte werkgever voor al het onderwijspersoneel weer op zich. 

De cao-onderhandelingen voor de nieuwe cao's schieten momenteel weer voor geen meter op, en dat terwijl de huidige cao's al per 1 mei 2023 aflopen. Wederom zullen scholen bij het organisatorisch inpassen in het nieuwe schooljaar van wijzigingen in een nieuwe cao grote problemen ervaren, met zeer vervelende gevolgen voor onder meer het onderwijspersoneel. De vorige cao vo spande daarbij de kroon, met bijvoorbeeld de problematiek rond het persoonlijk budget.

In de brieven kunt u de zienswijze en voorstellen van LIA lezen, net als een oproep aan alle partijen om LIA aan de onderhandelingstafel te vragen en samen, met gelijke voorkennis over het beschikbare geld en met dezelfde goede intenties voor de kwaliteit van het onderwijs en de oplossing van het lerarentekort, te zorgen voor een snelle en goede nieuwe cao voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

LIA gaat de onderhandelingen in met onder meer een zogenoemde triple 20, in de brieven wordt dit nauwgezet uitgelegd: maximaal 20 lessen met 20% salarisverhoging verspreid over een cao voor 20 maanden die ingaat per 1 mei 2023 en geen dag later!

Lees hier de brieven voor premier Rutte, minister Wiersma en vakbonden AOb, FvOv, CNV Onderwijs en FNV Overheid.