Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

LIA-nieuwsbrief 122

Geachte LIA- leden,

Contributieverklaring

Op onze website www.lerareninactie.nl kunt u hiervoor een persoonlijk formulier downloaden. Klik daarvoor na het inloggen met uw mailadres en wachtwoord (indien vergeten daar makkelijk aan te passen) op contributieverklaring, rechtsboven onder mijn gegevens. Als u dit formulier tijdig (op sommige scholen voor 1 november) bij uw werkgever inlevert, dan kan uw vakbondscontributie fiscaal worden verrekend met de eindejaarsuitkering, mits dat in uw cao is geregeld.

Oproep aan bonden en raden tot het afsluiten van een goede en tijdige cao

LIA ergert zich al jaren aan de cao’s die steevast pas vele maanden na het verlopen van de vorige cao worden afgesloten. De slechte resultaten van de onderhandelingen worden dan door de traditionele onderwijsbonden telkens aan de werknemers in het onderwijs voorgelegd met de ‘verontschuldiging' erbij, dat men wel ‘moest’ tekenen voor het resultaat, omdat ‘anders het beschikbare geld zou komen te  vervallen’. 'Maar de volgende keer komt het goed met een eerlijke beloning en een behapbare werkdruk’, zeggen ze er dan bij.

Fikse inzet per 1 mei 2023

We weten inmiddels wel beter, iedere keer is het resultaat teleurstellend en worden we een flut-cao ingerommeld. LIA vindt dat er nu in ieder geval tijdig moet worden begonnen met onderhandelen - het liefst met het ministerie rechtstreeks, in plaats van met de PO-raad en de VO-raad, maar dat is helaas nog geen realiteit - en met een fikse inzet. De cao’s PO en VO lopen af per eind april 2023 en LIA vreest dat men tot die tijd weer rustig op de handen blijft zitten en pas gaat onderhandelen als het weer te laat is. Daarom doet LIA een stevige oproep aan de traditionele bonden en de sectorraden om per direct te starten met de onderhandelingen voor de nieuwe cao PO en VO. Het personeel in het onderwijs moet straks niet weer voor een voldongen feit geplaatst te worden met halfbakken resultaten.

12% loonsverhoging, minder lessen en kleinere klassen

In deze moeilijke tijd - we hoeven u niets te vertellen daarover - is een flinke loonsverhoging zeker op zijn plaats. LIA zet hiervoor in op een eis tot een loonsverhoging van 12% in een keer per 1 mei 2023. Dit is hard nodig, gezien de opgebouwde achterstand door de vorige slechte cao’s en de huidige torenhoge inflatie. Daarnaast moet per die datum in de cao’s gestart worden met het echt reduceren van de werkdruk naar 20 lessen van 50 minuten per week in het VO en 16,6 klokuren in het PO en in flinke stappen terug richting maximaal 24 leerlingen per klas.

LIA-handtekeningenactie

LIA start hiervoor in aanloop naar de Dag Van De Leraar op 5 oktober een handtekeningenactie, waarin we de bonden en de raden aansporen om hun verantwoordelijkheid nu eindelijk eens goed en tijdig te nemen. U kunt via deze link https://www.lerareninactie.nl/uploadedfiles/3F1B7EC20FAA92497D530D72B59E6DCB.pdf de lijst downloaden die u in de personeelskamer kunt ophangen om ondertekend te worden. Stuur vervolgens zo snel mogelijk een foto van de lijst met handtekeningen per mail naar leden@lerareninactie.nl . LIA zal alles verzamelen, tellen en ervoor zorgen dat de oproep en de handtekeningen bij de traditionele bonden, zogenoemde raden en het ministerie van OCW terechtkomen.

Promotiemateriaal: LIA-pennen

Leden die daar prijs op stellen, kunnen met een mailtje naar leden@lerareninactie.nl promotiemateriaal van LIA bestellen. Als u ons in dat mailtje naam en adres van uw school doorgeeft en daarbij uw eigen naam, zodat het in school rechtstreeks bij u wordt afgeleverd, dan sturen wij u een promotiepakketje met LIA-pennen - ook nog eens handig voor het ondertekenen van de door u opgehangen lijst!

Met vriendelijke groet,

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie