Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

LIA staat achter de staking in het PO op 12 december

05 – 12 – 2017
 
Het ultimatum dat het PO-front op 7 november via minister Arie Slob (OCW) stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro vrij te spelen voor het primair onderwijs, is vanmorgen om 10.00 uur verlopen. Dat betekent dat onderwijspersoneel in het primair onderwijs wordt opgeroepen om op dinsdag 12 december het werk neer te leggen. Ook gaan er stemmen op om in het VO solidair te zijn met het PO. Al meerdere keren heeft LIA aangegeven achter de acties en de doelen van het PO-front te staan. Ook nu roepen we onze leden op om te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.

Wat moet u doen als u wilt staken?
LIA raadt u aan om zo snel mogelijk aan uw bestuur kenbaar te maken dat u wilt gaan staken. Wacht daar niet te lang mee en doe dat nu. LIA heeft, zoals u weet, geen stakingskas. Daarom is het voor u als LIA-lid niet nodig om u bij ons te registreren. Wel staan we u graag met raad en daad bij. Mocht u vragen hebben, stuur een mail naar info@lerareninactie.nl .


Wel of niet doorbetalen salaris
Er bereiken ons veel berichten dat schoolbesturen, in tegenstelling tot de eerdere stakingen, op 12 december niet bereid zijn om het loon door te betalen. Als reden wordt opgegeven dat zij door het ministerie van OCW zullen worden verplicht tot terugbetaling van gelden die voor onderwijszaken zijn bedoeld.

Echter, het ministerie van OCW zal niet korten op de bekostiging als schoolbesturen werknemers doorbetalen als die op 12 december meedoen aan de staking voor meer geld en minder werkdruk. ‘We kunnen bevestigen dat OCW niet de bekostiging gaat terugvorderen bij besturen die salaris doorbetalen tijdens de staking van 12 december’, zo laat het ministerie desgevraagd weten.

Dit alles betekent dat LIA het standpunt inneemt dat schoolbesturen geen enkele reden hebben zich zorgen te maken dat ze door OCW zouden worden “bestraft” indien ze besluiten het personeel dat deelneemt aan de staking op 12 december het loon door te betalen. In ieder geval zou het de besturen in Nederland sieren indien ze juist nu, en massaal, achter hun personeel zouden gaan staan.

LIA keurt het af dat de PO-raad geen duidelijk standpunt naar de besturen inneemt. Ze laat het geheel en al aan de besturen over het salaris al dan niet op het stakende personeel in te houden. Nu de schoolbesturen van OCW niets te vrezen hebben roept LIA de besturen op het salaris gewoon door te betalen. Maar ook u en uw (G)MR willen wij vragen uw schoolbestuur te verzoeken zich in te spannen om binnen de PO-raad tot een uniform standpunt voor alle scholen te komen.


Waarom is LIA niet betrokken bij het PO-front dat de staking organiseert?
LIA heeft meerdere keren aangegeven graag aan te sluiten bij het PO-front, maar daar stonden de partijen die het PO-front vormen niet voor open, ook niet na het opstarten van de PO-tak van LIA. Wel gaf PO in actie aan de steun van LIA zeer te waarderen. LIA heeft die steun toegezegd en dat zullen we ook blijven doen. 


Wat wil LIA?
LIA vindt dat elke leerkracht in het PO recht heeft op een LB-salaris gelijk aan dat van het VO en op een redelijke werkdruk. De LA-schaal in het PO moet zo snel mogelijk worden geschrapt. Ook is LIA van mening dat het voor leerkrachten uit het PO mogelijk moet zijn door te groeien naar een LC-salaris. LIA gaat zich de komende tijd, als kersverse lerarenvakbond voor PO en VO, daarom ook hard maken voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk in het PO. 


Geen landelijke manifestatie
Anders dan bij de massaal bezochte manifestatie in het Haagse Zuiderpark heeft het PO-front deze keer besloten geen landelijke bijeenkomst te organiseren. Leraren worden opgeroepen zelf invulling te geven aan de stakingsdag, al dan niet in teamverband. Het LIA-bestuur bekijkt op dit moment de mogelijkheden  om een eigen bijeenkomst te organiseren. Mocht u hier behoefte aan hebben, laat het ons dan zo snel mogelijk weten via info@lerareninactie.nl  . We houden u op de hoogte.LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF