Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Mogelijk staking van een dag in po en vo

                                                                                          27 - 09 - 2019

 AOb, CNVO, FNV, FvOv, PO-raad en VO-raad gaan op 16 oktober in gesprek met Rutte en wellicht Slob. Op 20 oktober loopt het ultimatum af van de brief waarin ze voor de vakantie vroegen om een noodpakket van ruim 400 miljoen extra voor verdere verkleining van de loonkloof po en lesreductie in het vo.  

Indien Rutte de ruim 400 miljoen extra niet geeft, gaat er een stakingsoproep naar po en vo uit voor een geplande actieweek van 4 t/m 8 november, waarbij er op woensdag 6 november gestaakt wordt, indien leraren en besturen besluiten gehoor te geven aan die oproep uiteraard.  

Uit de peiling van de AOb kwam kennelijk naar voren dat maximaal een dag staken de voorkeur had. LIA steunt de stakingsoproep indien er geen resultaat uit het gesprek van 16 oktober komt, maar vreest dat een staking van een dag te weinig zal zijn en is voorstander van het aankondigen van een vervolgtraject van stakingen indien Rutte niet echt en structureel over de brug komt.
 
De sectorraden zullen de schoolbesturen oproepen geen salaris in te houden. Daarom lijkt het, tenzij de sectorraden na een dag van mogelijk onvruchtbare staking hun keutel weer intrekken, nu voor LIA het meest geschikte moment om door te pakken en als sector echt te gaan staan voor de onderwijskwaliteit in Nederland, oplossing van het lerarentekort en een betere beloning en lagere werkdruk voor leraren.
 
LIA steunt de staking dus en roept de leden op 6 november het werk neer te leggen, maar vreest dat Rutte de staking van een dag gewoon naast zich neer zal leggen of hooguit wat peanuts zal bieden. Dan zitten we weer minimaal een jaar klem en verandert er weer niks aan al die zaken waar LIA al meer dan 10 jaar voor strijdt en in de AOb pas sinds kort een - gematigde - medestander voor vindt.
 
AOb, CNVO, FNV, FvOv, PO-raad en VO-raad hebben de mogelijke staking samen aangekondigd, gesteund door verschillende actiegroepen en groepen van leerlingen en ouders. LIA geeft de actie ook steun, maar voegt er met klem aan toe dat we bang zijn dat het niet genoeg zal zijn en dat we bij een negatieve reactie van Rutte voorstander van zijn van een vervolgtraject van stakingen na 6 november.
 
Als alle betrokken partijen werkelijk eendrachtig en vastbesloten achter de goede zaak staan dan moet dat haalbaar zijn.

LEES REACTIES en/of REAGEER ZELF