Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Onderwijscoöperatie vraagt om uitstel

26 - 09 - 2017
Naar aanleiding van de brief die onze advocaat op 20 september 2017 aan de Onderwijscoöperatie (OC) heeft gestuurd, heeft vakbond Leraren in Actie (LIA) een reactie ontvangen. In onze brief van 20 september heeft LIA een aantal bezwaren geuit en geëist dat de verkiezingen voor de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering ongeldig worden verklaard. De OC heeft ons meegedeeld dat de kwestie wordt besproken en een reactie op onze brief zal volgen. Zij zijn echter niet in staat om dit binnen de door ons gestelde termijn van vijf dagen te doen.
 
LIA is bereid de OC enig uitstel te gunnen, maar verwacht wel zo spoedig mogelijk bericht, omdat wij anders toch genoodzaakt zijn over te gaan tot het treffen van rechtsmaatregelen. Indien de OC bijvoorbeeld besluit de verkiezingsuitslag bekend te maken, is dit een reden voor LIA om aan te nemen dat de OC de kwestie voldoende heeft besproken en er geen uitstel meer nodig is. Wij houden u op de hoogte.
Lees hier meer over de argumenten voor deze actie van LIA: 
LIA_eist_stopzetting_verkiezingen_Deelnemersvergadering 
Onze brief is hier te lezen: 
Brief LIA aan OC ivm ongeldige verkiezingen DVLEES REACTIES en/of  REAGEER ZELF