Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Pestgedrag

U wordt geplaagd door pestgedrag en bent daardoor arbeidsongeschikt. Is beëindiging van het dienstverband nu mogelijk met een fikse schadevergoeding of is mediation een beter idee?


Regelmatig krijgt de juridische afdeling van LIA vragen van mensen die claimen arbeidsongeschikt te zijn geworden door pestgedrag, uitsluiting en ander ongewenst gedrag op het werk. Soms is er sprake van psychisch letsel. Vaak wil men zo snel mogelijk beëindiging van het dienstverband onder toekenning van een forse schadevergoeding.


Het waarmaken van de wens om tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid te stoppen met werken, en ook nog eens een forse schadevergelding te ontvangen is niet altijd eenvoudig. Er dienen namelijk eerst aan aantal vragen te worden beantwoord, zoals: Komt de uitval door psychisch letsel wel door het werk en het pestgedrag?


Vaak is het pestgedrag niet, of niet voldoende, aangekaart en is de relatie tussen uitval door ziekte en werk lastig aantoonbaar. Het is belangrijk om pestgedrag vroegtijdig aan te kaarten, zo mogelijk op te lossen en als dat niet lukt uw eigen dossier op te bouwen. Onze jurist, mr. Remko Koopman, schrijft hierover met handige tips en aanbevelingen.


Lees zijn verhaal hier.