Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Sluit de basisscholen een week voor Kerst

                                                                                      11 - 12 - 2021


+ + + - - - + + + Persbericht  + + + - - - + + +

Basisscholen moeten een week voor de kerstvakantie sluiten.

Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) roept de leiding en de werknemers van de basisscholen op om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Sluit de basisscholen een week voor de kerstvakantie.

Tot twee keer toe adviseerde het OMT om de basisscholen een week voor het begin van de kerstvakantie te sluiten. De regering legt het naast zich neer. Ministers De Jonge en Slob schermen met een ‘situatie van leerachterstanden’. De scholen hebben zich tot het uiterste ingespannen om maatwerk te leveren. De onderwijsinspectie constateerde dat er inmiddels minder zorgen over leerachterstand bestaan.
Op veel basisscholen is echter een noodsituatie ontstaan, zoals door vele mensen die daar werken steeds luider naar buiten wordt gebracht. De situatie wordt door velen omschreven als ‘onmogelijk’ en dat is nou net wat niemand wil. Het NPO, bedoeld om leerachterstanden op te lossen, is voor veel scholen onhaalbaar. Door de vele quarantaines, uitval door zieke leerkrachten en leerlingen, ontstaat er weer nieuwe achterstand. Zo komen we in een vicieuze cirkel terecht. Meerdere basisscholen kunnen zo de kwaliteit van onderwijs niet meer waarborgen. Een veilige werkomgeving is een recht. Leraren, onderwijsondersteuners, leerlingen, achterban en familie moeten erop kunnen erop rekenen dat men zich ook in het onderwijs aan de wettelijke plicht om de pandemie te bestrijden en de zorgplicht van werkgevers en de ARBO-wetgeving houdt. Op dit moment gebeurt dit in het basisonderwijs onvoldoende. Met de beslissing om de scholen niet eerder te sluiten, gaat de overheid aan de zorgen binnen het onderwijs voorbij.

In een post op Twitter van donderdag 9 december beweert minister Slob onder andere dat hij goede gesprekken heeft gevoerd met leerkrachten en dat veel leerkrachten aangeven de scholen open te willen houden. Een van de aanwezige leerkrachten bij zo’n gesprek, Anne Seuren, liet de minister via het sociale medium direct weten dat er een verkeerde voorstelling van zaken werd gegeven. Zij meldde zich door de minister ‘niet gehoord te voelen’ en dat haar ‘woorden in de mond werden gelegd’ door de 'minister die verantwoordelijk is voor de veiligheid van leraren’. Dit is voor ons de druppel die de emmer doet overlopen. De onderwijsminister hoort wel, maar luistert niet. De overheid zegt dat ‘niemand aan het onmogelijke wordt gehouden’ en dat ‘iedereen de eigen verantwoordelijkheid moet nemen’. Daarom roept onderwijsvakbond LIA de leiding en de werknemers van de basisscholen nu op om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zorg ervoor dat er, bij alle ontoereikende veiligheidsmaatregelen, even rust aan het front ontstaat. Scholen die nu vastlopen, hebben de mogelijkheid om zelf die beslissing te nemen.

Als de veiligheid - en daarmee de onderwijskwaliteit, waar de Onderwijsinspectie zo streng op controleert - niet meer gewaarborgd kan worden, mag de schoolleiding de school sluiten. Dat is tegen ons ethos. We houden van de kinderen en we houden van ons werk. Daarnaast voelen we ons ook verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de maatschappij. We zien dat de school een belangrijke spil is. Maar scholen die nu met de handen in het haar zitten, mogen kiezen voor het welzijn en de veiligheid van hun personeel en de gezinnen die bij de school betrokken zijn. De basisschool is geen kinderopvang. Het gaat ons, zeker tijdens de pandemie, om de veiligheid - en daarmee ook de kwaliteit - van het onderwijs. Als de overheid ons daar tijdens de pandemie niet in kan ondersteunen, zullen we soms genoodzaakt zijn om zelf de deuren te sluiten.
Scholen zijn een belangrijk deel van de gemeenschap. Laat deze scholen niet de springplank zijn van waaruit leerlingen en personeel in grote aantallen het virus verspreiden, op kerstavond of aan de tafel van het kerstdiner, waar mogelijk kwetsbare familie en vrienden risico’s lopen op ernstige gezondheidsschade. 

Tot slot: Ook de andere onderwijsbonden geven aan het OMT-advies te steunen. Zij geven aan dat zij de argumenten van de overheid om dat niet te doen ‘niet overtuigend’ vinden. LIA vraagt de andere bonden gezamenlijk op te trekken en hierin met ons stevig stelling te nemen. Als wij samen staan voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van het onderwijs, is het nu tijd om gezamenlijk een veilige situatie op de scholen af te dwingen. 

Basisscholen, neem uw eigen verantwoordelijkheid: sluit de deuren een week voor de kerstvakantie.

+ + + - - - + + + Einde Persbericht  + + + - - - + + +