Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Uitslag peiling cao-akkoorden

                                                                                   03 - 11 - 2021

Geachte LIA-leden,

Resultaten cao-peiling LIA bekend

De resultaten van onze ledenpeiling zijn bekend. 20 procent van alle leden heeft de peiling ingevuld (sympathisanten kunnen geen peilingen invullen). Het verschil in respons tussen primair en voortgezet onderwijs is echter zeer groot te noemen.

Resultaten primair onderwijs

De respons onder onze leden in het primair onderwijs was het kleinst. 9 procent van hen heeft de peiling ingevuld. Waarschijnlijk biedt het vooruitzicht van 500 miljoen extra voor de po-salarissen in 2022 na dit karige onderhandelaars-akkoord voor 2021 de mensen in het po voldoende perspectief voor de toekomst. Toch zijn de reacties van de LIA-leden uit het po die de peiling wel hebben ingevuld niet mals. Slechts 8 procent van hen is tevreden met deze cao, 92 procent is dat zeker niet. Van deze ontevredenen wil ruim een kwart milde, ludieke acties inzetten om een beter resultaat te bevechten. Drie kwart wil hiervoor zelfs harde actie inzetten, tot staking aan toe.

Inmiddels is al bekend geworden dat alle traditionele vakbonden na 'peiling' van hun leden hebben besloten de cao po te ondertekenen. We wachten de ontwikkelingen in het primair onderwijs volgend jaar met argusogen af. Als er dan geen goed resultaat uit de bus komt voor het po met daarin een goede salarisverhoging (ten gevolge van de 500 miljoen), maar ook met maatregelen om de werkdruk te verlagen, dan zullen we de bonden zeker ook oproepen tot actie voor het po. Wat dat betreft is de peiling van onze po-leden dan ook zeer helder: 60 procent van hen vindt dat de werkdruk door de pandemie en het NPO hoger is geworden, 39 procent vindt dat de werkdruk gelijk is gebleven.

Resultaten voortgezet onderwijs

Onder de vo-leden was de respons op de peiling veel hoger en de uitslagen liegen er niet om. 29 procent van onze leden uit het voortgezet onderwijs heeft de peiling ingevuld. Van hen was slechts 2 procent tevreden met het cao-akkoord en 98 procent was dat niet. Drie van de vier ontevredenen willen zelfs harde acties, met daarin demonstraties en stakingen, de rest wil ook actie om dit cao-akkoord naar de prullenbak te verwijzen, maar dan liever mild en ludiek. Over de werkdruk zijn de mensen uit het voortgezet onderwijs zeer uitgesproken: 80 procent vindt de werkdruk gestegen door pandemie en NPO, slechts 19 procent ervaart geen verschil. Voor de volledigheid: net als bij het po vindt 1 procent van de respondenten dat de werkdruk lager is geworden.

Het wordt lastig om flink op de trom te slaan en met harde acties uit te pakken als de traditionele bonden toch besluiten het akkoord te ondertekenen, maar we zullen doen wat we kunnen. De AOb maakt vandaag de beslissing van hun sectorraad vo bekend. Die sectorraad zal beslissen na 'weging van de uitslag van hun ledenpeiling'. Dat blijft altijd een onzekere - en wat ons betreft niet zo democratische - factor in hun handelen en LIA zou best eens alleen kunnen komen te staan. Laten we hopen van niet, wellicht ziet de AOb het licht en stopt men met het verdedigen van dit cao-akkoord. In dat geval zal LIA zeker de samenwerking met de AOb (en mogelijk ook FNV Overheid) zoeken voor de te plannen acties en nauw met u overleggen over het wat en hoe. In CNV Onderwijs en FvOv hebben we helemaal weinig vertrouwen - hoewel ook daar hoop doet leven - wat dat betreft. We zullen zien, u hoort van ons!

Met vriendelijke groet,

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie