Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Uitslag Peiling 13 oktober 2020

UITSLAG LIA-LEDENPEILING: AANVULLENDE CORONA-MAATREGELEN VOOR HET ONDERWIJS

Er is nu, medio oktober 2020, veel onrust op scholen over de huidige toename van besmettingen op scholen (met gevaar ook voor ouders en grootouders) en de zeer grote problemen die er ondervonden worden met het uitvoeren en handhaven van de dringende adviezen van de regering. Daarom heeft vakbond Leraren in Actie de leden de afgelopen week weer gepeild over de stand van zaken op scholen in deze tijd van corona.

Leraren in Actie vraagt de regering en minister Slob in het bijzonder, naar aanleiding van deze resultaten en naar aanleiding van de berichten over problemen en onzekerheid die ons per mail en media bereiken, duidelijk de regie te nemen met een transparant, consequent en strenger voorschrijvend beleid waar alle Nederlandse scholen zich aan dienen te houden, in lijn met de landelijke maatregelen voor andere sectoren. 

Het is daarbij volgens Leraren in Actie van belang dat dit beleid door de regering voor een langere periode wordt uitgeschreven en gedurende die tijd consequent hetzelfde blijft en gehandhaafd wordt. Daarbij is ook belangrijk transparant te zijn, zodat iedereen weet wat er te verwachten valt, wanneer en bij welke ontwikkelingen, zodat eventuele sluiting van de scholen niet weer als een totale verrassing komt en men zich daarop nauwgezet kan voorbereiden. 

Het water staat het hele onderwijs aan de lippen, regering, houd leerlingen, leraren, ondersteunend personeel en ouders heel, zodat het onderwijs zo goed en veilig mogelijk door kan gaan.

De resultaten van de peiling:

Uit de door ruim 15 % van de leraren die lid zijn van lerarenvakbond Leraren in Actie ingevulde peiling blijkt dat 55 % het niet veilig vindt om door te gaan met het huidige klassikale onderwijs aan volle klassen. 22 % twijfelt en 8 % vindt dat alleen voor de bovenbouw van het vo. 

79 % van de respondenten maakt zich zorgen over het toenemende aantal besmettingen onder leerlingen en leraren. 

De combinatie van klassikaal en online onderwijs zorgt voor een te hoge werkdruk, vindt alweer 79 %, 13 % twijfelt daarover. 

74 % van de leraren vindt dat de regering met meer aanvullend beleid en verscherpte richtlijnen moet komen voor scholen, in lijn met de landelijke maatregelen, 10 % twijfelt daarover en 6 % wil dat alleen voor de bovenbouw in het vo. 22 % vindt mondkapjes in scholen een goede zaak, maar 48 % vindt mondkapjes niet genoeg. 

48 % van de respondenten vindt dat de scholen nu in oktober volledig open moeten blijven, 25 % twijfelt, 7 % wil dat alleen de bovenbouw vo sluit en 20 % vindt dat de scholen weer helemaal moeten sluiten op de wijze zoals dat in het voorjaar gebeurde.

Bij het openhouden van de scholen kiest 40 % voor het aanbieden van onderwijs in kleine deelgroepen op verschillende dagen of dagdelen, gecombineerd met online-onderwijs (om anderhalve meter ook voor leerlingen mogelijk te maken) , 22 % kiest voor onderwijs aan volledige klassen, maar wel op verschillende momenten (zodat volle gangen en aula’s kunnen worden voorkomen), ook dit gecombineerd met online-onderwijs.