Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2010-05-27 Van Bijsterveldt is spoor bijster

27-05-2010
Van Bijsterveldt is spoor bijster

Op woensdag 26 mei vonden 200.000 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs een prachtige uitnodiging op hun deurmat voor het bijwonen van een live-discussie over de  uitvoering van de Functiemix, georganiseerd door de vakbonden, de PO en VO-Raad en demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt.

Opmerkelijk genoeg werd dat debat diezelfde avond al gevoerd, zodat vrijwel niemand uit het veld aanwezig kon zijn. LIA vraagt zich af wat de werkelijke motivatie was voor het organiseren van deze schijnbijeenkomst. Deze actie heeft tonnen aan portokosten gekost. Dat geld had beter aan het primaire proces besteed kunnen worden.

We begrijpen ook niet dat de genodigden, te weten de andere vakbonden en de werkgeversverenigingen, wel kunnen babbelen over de functiemix maar geen enkele overeenstemming bereiken over cruciale punten in de CAO. De onderhandelingen zitten muurvast.

De wijze waarop de functiemix op dit moment wordt uitgevoerd leidt tot onverkwikkelijke toestanden in de lerarenkamer. LIA vindt dat iedere goed functionerende tweedegrader recht heeft op een C-schaal en iedere goed functionerende eerstegrader een D-schaal. Niet in 2014, maar in 2010.

Gezien het tijdstip waarop de uitnodiging is verstuurd, denken we dat de demissionaire staatssecretaris helemáál niet in discussie wil met het veld. En dat geeft blijk van maar één ding: mevrouw Van Bijsterveldt is het spoor volledig bijster.