Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Verkiezingsuitslag voor afgevaardigden Deelnemersvergadering lerarenregister blijft in stand

Op woensdag 29 november 2017 heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de verkiezingsuitslag van de onlangs gehouden verkiezingen voor de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering lerarenregister mag worden gehandhaafd. Hoewel LIA niet blij is met deze uitspraak, zal zij deze uiteraard respecteren en zich neerleggen bij het oordeel van de voorzieningenrechter.

LIA is van mening dat in deze zaak geen winnaars zijn aan te wijzen. Het blijft te betreuren dat de onderwijscoöperatie (OC) vol blijft houden  van, voor en door de leraar te zijn, terwijl er nooit eerlijk en onomstotelijk is aangetoond dat er echt draagvlak voor het lerarenregister is bij de beroepsgroep. Een gaandeweg het proces ingestelde afvaardiging van de Deelnemersvergadering toont slechts een wanhopige poging van de OC aan het lerarenregister tenminste de geur van medezeggenschap voor de beroepsgroep mee te geven. 

Ook de aanstelling van Arnold Braak als 'kwartiermaker' bij de OC ziet LIA als een bewijs dat er geen draagvlak is onder leraren. Hierin staan we niet alleen. Ook de PO-Raad, VO-raad en MBO-Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister momenteel vorm krijgt. De sectorraden verzoeken in een brief aan de minister van OCW het gesprek hierover aan te gaan. De raden zijn met LIA van mening dat scholen in het basis-, voortgezet-, en middelbaar beroepsonderwijs dagelijks merken dat draagvlak voor het lerarenregister onder leraren ontoereikend is.

LIA heeft geen vertrouwen in de door de OC gewenste toekomstige ontwikkeling van de beroepsgroep ten aanzien van dit lerarenregister. Het is volgens LIA tijd voor een orgaan dat echt van, voor en door de leraar is, zoals de onlangs door leraren zelf opgerichte Beroepsvereniging Leraren Nederland, zie: https://twitter.com/BVLNederland .

In dit verband wijzen wij nog maar eens op het eindrapport van de commissie Jeroen Dijsselbloem, dat reeds op 13 februari 2008 verscheen, en onder meer heeft geconcludeerd:
Overeenstemming met het onderwijsveld werd bereikt met de beroepsvertegenwoordigers van belangenorganisaties. Zij leken daarbij dichter bij de politiek te staan, dan bij hun eigen achterban:

De OC geeft er blijk van geen enkele lering uit dit rapport te hebben getrokken en politiek draagvlak belangrijker te achten dan draagvlak in het onderwijs. LIA zal zich hiertegen blijven verzetten. U kunt op ons rekenen.


LEES REACTIES  en/of REAGEER ZELF