Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-11-26 Gouden Dijsselbloem 2011

26-11-2011
Het is weer zover: binnenkort hoopt LIA de Gouden Dijsselbloem 2011 uit te reiken. U weet het intussen: dit is de jaarlijkse prijs genoemd naar de commissie Dijsselbloem, die LIA uitreikt aan de persoon die het slechtste onderwijsidee van het jaar over het voortgezet onderwijs uitstortte.

Wij vinden dat Marja van Bijsterveldt dit jaar niet in de prijzen zou moeten vallen. Er valt immers niets toe te voegen aan de redenen waarom zij de prijs in eerdere jaren kreeg:

2009: wegens het inkorten van de zomervakantie onder het mom van werkdrukverlichting.

2010: wegens de ondoordachte vernieuwingen die zij over het veld wil uitstorten: de prestatiebeloning, de ongekwalificeerde gekwalificeerde leraar en passend onderwijs zonder passende financiering.

Op internet wordt nog regelmatig gekeken naar het filmpje van de laatste prijsuitreiking.

Neen: dit jaar willen wij twee andere kandidaten aan u voordragen:

Ton Elias, onderwijswoordvoerder van de VVD, vanwege zijn ongefundeerd en ongenuanceerd wegzetten van de Nederlandse leraar. Op televisie (Pauw&Witteman) riep hij zonder enige fatsoenlijke onderbouwing dat een groot deel van de leraren incompetent is, te veel zeurt en aangepakt moet worden. Hij had het nog wel zelf gehoord van een schoolleider. Dat is nog eens overleg met het onderwijsveld! Bij de actie van LIA in het voorjaar voor een goede CAO (op het Plein in Den Haag) verweet hij de leraren ook nog eens gebruik te maken van hun democratisch recht (staken en demonstreren), om vervolgens bij de behandeling van de wetswijziging onderwijstijd in de Tweede Kamer in het najaar de leraren op volstrekt tegenstrijdige wijze juist weer te verwijten dat ze niet op de publieke tribune zaten en op school aan het werk waren. Hoe dom kan een kamerlid zijn?

Harm Beertema, onderwijswoordvoerder van de PVV,  de ophokker die kwantiteit belangrijker vindt dan kwaliteit. Na drie jaren van overleg tussen de politiek, leraren en leerlingen waren we het er in ieder geval over eens dat de urennorm van 1040 naar 1000 moest. 1000 uren van goede kwaliteit, gegeven door bevoegde, bekwame en betrokken leraren. De week vakantiekorting bracht Beertema op het geniale idee om zonder enig overleg met het onderwijsveld een amendement in te dienen om weer 1040 uren te gaan eisen, ook nog eens zonder enige financiële onderbouwing en met alle negatieve gevolgen voor de werkdruk. Hoe kortzichtig en gericht op snel politiek gewin kan een kamerlid zijn? De PVV pakt leraren aan en zet ze aan het werk!

Uiteraard mag u zelf ook een kandidaat toevoegen, mits voorzien van een heldere argumentatie. Tot en met zondag 11 december kunt u uw stem uitbrengen. Zoals altijd kunt u onder dit stukje een reactie plaatsen, maar uw stem uitbrengen kan uitsluitend na inloggen, via het stembiljet dat u dan in de rechter kolom kunt aanklikken.