Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-12-04 Voortgezet onderwijs staakt

04-12-2011
LIA staakt tegen wetswijziging onderwijstijd

De wetswijziging onderwijstijd werd onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent dat na drie jaar actievoeren door het onderwijsveld, minister van Bijsterveldt definitief kiest voor kwantiteit in plaats van kwaliteit, voor zinloze ophokuren in plaats van zinvolle lessen, voor nog meer werkdruk en dus voor een leeglopende sector. En dat is slecht nieuws voor ons, leraren.

Het bestuur van LIA is na overweging van alle voors en tegens, tot de volgende conclusie gekomen: LIA roept een algemene staking uit voor het voortgezet onderwijs op de eerste drie dagen na de kerstvakantie. LIA acht dit harde pressiemiddel nu noodzakelijk omdat de politiek absoluut geen oog heeft voor de werkelijke problematiek in het onderwijs. De werkdruk wordt alleen maar hoger, de vakantie een week korter en leraren gaan ook nog eens 7 dagen meer werken en meer lessen geven voor hetzelfde salaris.

De invoering van Passend Onderwijs met daaraan gekoppeld een bezuiniging van 300 miljoen zorgt daarbovenop alleen maar voor nog grotere en moeilijkere klassen. Bovendien komen er nog meer taken bij voor de leraren, terwijl een groot deel van hen vanwege de hoge werkdruk al geen volle baan neemt of voortijdig afhaakt. Dit is een slecht perspectief voor beginnende leraren en maakt het lerarentekort nog groter.

Op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 januari wordt door de leraren in het voortgezet onderwijs het werk neergelegd en hebben de leerlingen geen les. Leraren dragen de financiële gevolgen van het staken zelf. Indien u het eens bent met de staking maar drie dagen om u moverende redenen voor u echt onhaalbaar zijn, vraagt LIA u het voor u maximaal haalbare aantal dagen te staken.

LIA heeft middels een nationaal persbericht alle leraren, lid of niet-lid, van welke vakbond dan ook, opgeroepen om mee te staken. Ook doet LIA een klemmend beroep op de andere bonden, het LAKS, schooldirecties, schoolbesturen en de VO-raad om achter deze staking te gaan staan.

Deze harde actie is een uiterste poging om de Eerste Kamer er toe te brengen het wetsvoorstel af te keuren en voor de leraar en het onderwijs op te komen. Van Bijsterveldt moet niet plunderen maar juist investeren in onderwijs en daarmee in de toekomst van Nederland.  Staken heeft zeker nog zin!

 

Veranderingen nieuwe onderwijstijd (2012-2014)

 

Situatie huidige onderwijstijd

(2011-2012)

Situatie nieuwe onderwijstijd (2012-2013/14)

12 vakantieweken

11 vakantieweken

4 vrije compensatiedagen

0 vrije compensatiedagen

10 (roostervrije) organisatiedagen

In 2012-2013:

9 roostervrije dagen en 3 variabele vrije dagen

In 2013-2014:

9 (roostervrije) organisatiedagen zonder enige vrije dagen

 

Conclusie: Ten opzichte van schooljaar 2011-2012, werken leraren op jaarbasis in 2012-2013 effectief 7 dagen meer en in 2013-2014 (waarschijnlijk) 10 dagen meer voor hetzelfde loon.


Staakt u mee? Binnenkort vindt u hier praktische details.


Aankondiging staking in het nieuws (maandag 5 december 2011)


De aankondiging van de stakingsactie op maandagochtend levert veel media-aandacht op. Hieronder een overzicht:

NRC

Nieuws.nl

rtl.nl

NOS Nieuws

De Volkskrant

Trouw

TV RTL Nieuws

Radio2

Radio1