Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-03-15 Gouden Dijsselbloem 2010 uitgereikt

15-03-2011
Gouden Dijsselbloem 2010 uitgereikt door Leraren in Actie aan Minister van Onderwijs Marja Van Bijsterveldt.

Eindelijk was het dan zo ver, de uitreiking van de Gouden Dijsselbloem 2010. In 2009 weigerde ze de prijs nog. Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt, toen nog staatssecretaris, hield LIA vorig jaar maanden aan het lijntje. Een afspraak maken met haar gaat immers via een rits woordvoerders.

Even leek het destijds nog te gaan lukken, maar op goed geluk is een LIA-delegatie uiteindelijk maar afgereisd naar de Tweede Kamer om haar de Gouden Dijsselbloem 2009 spontaan te overhandigen, na afloop van een vergadering met de Vaste Kamercommissie voor onderwijs. Na uren wachten en genieten van een boeiende vergadering, stapten we vol goede moed naar voren. Mevrouw van Bijsterveldt keerde ons echter de rug toe. Een woordenwisseling op een afstand van tien meter volgde, we bleven netjes achter het hekje staan.

Mevrouw Van Bijsterveldt had twee nieuwe argumenten bedacht om de prijs te weigeren.  ‘LIA had geen afspraak’. Nee, nou werd ie mooi! ‘Het was niet leuk dat we de prijs naar Jeroen Dijsselbloem hadden genoemd. Zo’n goed kamerlid verdiende dit toch niet!’ Zucht. Later bleek dat Jeroen Dijsselbloem eventueel zelf die prijs wel wilde uitreiken, jawel.

De ironie van de prijs ontging haar volledig. Het aan de prijs inherente eerbetoon aan het goede werk van de heer Dijsselbloem in de commissie met zijn naam ging volledig aan haar voorbij. Het onderwijs zou nooit meer vernieuwingen van bovenaf zonder overleg met de leraren zelf opgelegd krijgen, er zou weer geluisterd worden naar het veld. Dankzij de heer Dijsselbloem!

Juist daarvoor is de prijs ingesteld: meteen de vinger op de zere plek leggen als iemand uit de politiek weer in oude fouten vervalt. Het plan van de week vakantiekorting was zo’n fout. Een week langer werken onder het mom van werkdrukverlichting is gewoon een bezuiniging en een maatregel die het lerarentekort alleen maar groter zal maken. Het vak moet aantrekkelijker worden, niet nog zwaarder.

De leden van LIA konden eind 2010 stemmen voor de Gouden Dijsselbloem van dat jaar. Tussenpaus op het ministerie van Onderwijs Rouvoet was een geduchte concurrent, maar uiteindelijk was Marja toch weer de grote winnaar met 70% van de stemmen. Het lag voor de hand dat de LIA-leden het Wetsvoorstel Onderwijstijd, met daarin opgenomen de week vakantiekorting, nu weer als belangrijkste reden zouden aanmerken, maar er is veel gebeurd sinds de staatssecretaris gepromoveerd is tot minister.

De officiële tekst op de prijs is nu: ‘De Gouden Dijsselbloem 2010 gaat naar MARJA VAN BIJSTERVELDT wegens de ondoordachte vernieuwingen die zij weer over het veld wil uitstorten: de prestatiebeloning, de ongekwalificeerde gekwalificeerde leraar en passend onderwijs zonder passende financiering”.

LIA is blij dat het nu wel gelukt is de prijs aan mevrouw Van Bijsterveldt uit te reiken. Zie ons filmpje