Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-02-22 Halbe-maatregelen

22-02-2011
Halbe Zijlstra helpt maatregelen vorige kabinet om zeep

Het tekort aan bevoegde leraren neemt nog steeds toe, ook al doet het ministerie zijn best dat te verdoezelen door onbevoegde docenten gewoon ‘gekwalificeerd’ te noemen. Toch zijn er in het vorige kabinet wel een paar pogingen gedaan om ièts te doen aan met name het schrijnende tekort aan academici in het onderwijs. Er kwam een lerarenbeurs, waarmee al bevoegde leraren enigszins gefaciliteerd worden hun eerstegraads bevoegdheid te halen en er kwam een educatieve minor, een opleiding gekoppeld aan de bachelor die een onderwijsbevoegdheid voor de onderbouw oplevert.
 
Over deze laatste poging academici voor het onderwijs te winnen, was LIA nogal sceptisch. We waren bang dat studenten zich ofwel definitief door het onderwijs zouden laten opslokken en de master zouden laten voor wat die was (dit blijkt voor 18 % te gelden), ofwel het leraarschap zouden zien als een tijdelijke bijbaan. Hoe staat het nu met de plannen van de eerste tranche studenten van de educatieve minor? Weliswaar wil 68% doorgaan voor de master (waarvan ongeveer de helft daarna de eerstegraadsopleiding denkt te gaan doen), maar slechts 8 % wil de vakinhoudelijke master gaan combineren met een baan als leraar. LIA vreest dat dat kleine groepje gaat afhaken: als je immers studie en het werk als leraar combineert, is de kans op studievertraging groot: dan sta je voor het dilemma om ofwel minder lessen te geven, ofwel fors meer collegegeld te moeten gaan betalen: beide oplossingen zijn duur, ontmoedigend duur.
 
En dan de leraren die met een lerarenbeurs zijn gaan studeren. De eerste lichting daarvan heeft nu drie jaar lang de beurs genoten, collegegeld en een tegemoetkoming in boekenkosten en reiskosten gekregen, en vervanging van ten hoogste drie lesuren. Afhankelijk van hun vooropleiding (en de omvang van hun lessentaak) zullen zij dus nu ongeveer aan hun master beginnen. Hun lerarenbeurs: tja, die is afgelopen. Dus begint de stress nu pas goed: vanaf nu weer een volledige lestaak (zo ongeveer de zwaarste van alle OESO-landen) en daarnaast ook nog de master, met de hete adem van Halbe Zijlstra in de nek.
 
Willen we nu wel of niet academici werven voor het voortgezet onderwijs? Dan zullen we toch tenminste degenen die de studie combineren met een forse lessentaak tegemoet moeten komen en hen op zijn minst moeten vrijstellen van betaling van collegegeld.